MENU

- úvodní stránka

INFORMACE

- základní informace
- zastupitelstvo
- GDPR
- užitečné odkazy
- registr oznámení
- úřední e-deska
- informace

O OBCI

- současnost
- historie
- zajímavosti
- knihovna
- kronika
- služby
- fotogalerie

Království Komety
kronika 2003


2003

Silvestrovskou oslavou byl zahájen nový rok, rok 2003. Vstup do tohoto roku nebyl na světové politické scéně právě nejšťastnější. 
Začíná vrcholit krize mezi USA a Irákem. Sadám Husajn se svou podporou terorismu stává nebezpečným pro celý svět. Do této války tedy vstupuje i Česká republika se svojí protichemickou jednotkou. NATO se však v průběhu příprav na válku dostalo do vážné krize, členské státy nejsou jednotné v otázkách nutnosti napadnout Irák, zvláště Francie a Německo chtějí volit mírovou cestu. USA prosazuje vojenské řešení. Velká vlna odporu proti válce na východě je i mezi občany všech evropských i amerických států, všude probíhají mohutné milionové demonstrace. Bez ohledu na stanovisko OSN a bez jeho podpory napadají USA a Velká Británie dne 22.března Irák, s cílem svrhnout režim Sadáma Husajna. 
Válka začala bombardováním strategických vojenských cílů a následným výsadkem těžké techniky a pěchoty na území Iráku. Po dlouhých a těžkých bojích, při kterých docházelo ke značným ztrátám na životech i mezi civilním obyvatelstvem, spojenecká vojska, podporovaná ze severu Kurdy, vstoupila do Bagdádu. Po svržení Husajnova režimu a po částečném uklidnění situace začala proudit do Iráku humanitární pomoc. I když válka skončila, odpůrci nového režimu stále napadají americkou armádu i civilní obyvatelstvo. 
Koncem roku Američané zatkli samotného vůdce Sadama Husajna. Sadám se skrýval v podzemní šachtě a byl ve špatném psychickém stavu. Při zatýkání spolupracoval a nekladl odpor. Na východě se objevují i další válečná ohniska. Stále trvá napětí mezi Indií a Pákistánem a nový konflikt vznikl mezi Koreou a Kambodžou. Ve světle těchto událostí jsou vážné obavy o šťastný průběh tohoto roku.
K optimismu nepřispěla ani katastrofa, která postihla USA 1.února. Při přistání došlo k havárii raketoplánu Columbia. Raketoplán se z nezjištěných příčin rozpadl v horních vrstvách atmosféry. A tak na černé listině obětí výzkumu vesmíru přibylo dalších sedm jmen, pět mužů a dvě ženy. Ironií osudu je, že se na palubě nacházel první izraelský kosmonaut. Je to po výbuchu Challengeru v roce 1986 druhá největší tragédie v historii dobývání vesmíru. Lidstvo si opět připomnělo, že kosmický let stále není jen rutinní záležitost.
Nejdůležitější událostí v našem státě bylo ukončení volebního období prezidenta republiky Václava Havla. A tak vyvstala otázka, kdo příjde na jeho místo a bude reprezentovat naši republiku jako hlava státu. První kolo prezidentských voleb se konalo 15. ledna.

Do těchto voleb kandidovali:
P. Pithart               KDU-ČSL
M. Kříženecký       KSČM
V. Klaus                ODS
J. Bureš                ČSSD

V prvním kole nebyl nikdo zvolen. Druhé kolo proběhlo 24.ledna.

Ve druhém kole kandidovali:
V. Klaus                ODS
M. Zeman             ČSSD
J. Möserová         KDU-ČSL

Ani ve druhém kole nebyl prezident zvolen. Třetí kolo voleb proběhlo 28.února.

Ve třetím kole kandidovali:
V. Klaus                ODS
J . Sokol                ČSSD

Ve třetím kole byla konečně volba úspěšná a tak druhým prezidentem České republiky se stal Václav Klaus. Ten převzal úřad dne 7.3.2003. 

Počasí:
Začátek ledna byl poměrně mrazivý, až –15°C, postupně se však oteplilo a teploty se udržovaly mírně nad nulou, takže prakticky nebyl žádný sníh. Další mrazy kolem 
–15°C přišly v únoru, sněhu bylo stále málo, nedalo se ani lyžovat, ani sáňkovat. Březnové počasí ve druhé polovině překvapilo svými doslova letními teplotami. Krásné slunečné počasí s teplotami až kolem 20°C vylákalo mnoho občanů na zahrádky a k jarnímu úklidu. První jarní deštík přišel 30.3, ale nestačil ani zavlažit zem. Nečekaný zvrat nastal 5.4.,kdy došlo k prudkému ochlazení, napadlo velké množství mokrého sněhu. Další dny došlo k poklesu teplot až na –7°C. Sněhová pokrývka sice stačila zmizet, ale mrazivé počasí trvalo skoro až do poloviny dubna. 
Zato počátkem května přišly letní až tropické teploty místy přesahující 30°C. 
Od poloviny měsíce opět velmi studené a deštivé počasí, trvající až do června. Koncem května postihly náš okres opět přívalové deště. Tentokrát byla dvakrát vyplavena obec Sloup a velká voda se opakovaně přehnala i žlebem v Moravském krasu, kde byla zatopena strojovna lanovky. Červen, opět horké, tropické počasí dosahující až 35°C ve stínu. Až koncem měsíce teploty klesly na 25°C. Počasí suché beze srážek. Prázdniny nezačaly pro děti právě nejlépe, poměrně chladnější počasí se stále zataženou oblohou koupání moc nepřálo. I přesto bylo počasí velmi suché , beze srážek. Nedostatek vody se projevil i ve vodovodní síti a tak obecní zastupitelstvo vydalo asi na deset dní zákaz zalévání a napouštění bazénů. Horké počasí s teplotami dosahujícími 30°C přišlo asi 
v polovině července. Zároveň se dostavil i dlouho očekávaný déšť. Doslova tropické suché počasí přetrvávalo i v měsíci srpnu. Extrémně dosáhly teploty až 37°C ve stínu.
Začátkem září došlo k prudkému ochlazení. Teploty kolem 30°C prudce klesly na 10°C – 15°C, přes den a v noci až na 2°C . Toto ochlazení trvalo jen pár dnů, zbytek září byl teplý, beze srážek. Chladnější počasí, kolem 0°C začalo asi od půlky října. Listopad byl neobvykle teplý, padaly dlouhodobé teplotní rekordy. Místy se teplota držela hodně nad 10°C. Prví sníh konečně přišel asi v polovině prosince a i teploty se držely pod nulou. Větší množství sněhu a také mrazy přišly až po Vánocích.
Díky teplému a slunnému počasí byla v letošním roce poměrně dobrá úroda meruněk, jablek i dalšího ovoce. Největší však byla úroda švestek. Doslova každý stromek jimi byl obsypán a tak většina občanů pilně plnila bečky, sudy a jiné nádoby. 
O co větší byla úroda ovoce, o to méně bylo zeleniny. Kdo neměl možnost pravidelného zavlažování, sklidil velice žalostnou úrodu. 

Volby do zastupitelstva:
Vzhledem k tomu, že se ve Svinošicích v loňském roce neuskutečnily volby do obecního zastupitelstva, jmenoval ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje správce obce, a to slečnu R. Kyzlinkovou z Blanska. Ta nastoupila úřad dnem 
24.1. 2003. Dosavadní starosta pan M.Štěpánek byl tímto odvolán z funkce.
Dodatečné volby do obecního zastupitelstva se uskutečnily dne 29.3.2003. Všichni kandidáti se tentokrát zaregistrovali jako nezávislí. Z celkového počtu 207 voličů v naší obci bylo odevzdáno 149 platných hlasů, což je 71,9%.

Kandidáti do obecního zastupitelstva a výsledky voleb.
Hemzal Josef                  Svinošice 40        131 hlasů
Smrž Zdeněk ml.            Svinošice 107     114 hlasů
Zámečníková Tereza       Svinošice 96       105 hlasů
Štěpánek Milan               Svinošice 103     103 hlasů
Fric Petr                         Svinošice 116       98 hlasů
--------------------------------------------------------------------------------------
Zeman Vojtěch               Svinošice 98          77 hlasů
Skoupý Jiří                      Svinošice 54          53 hlasů

Ze sedmi kandidátů bylo zvoleno pětičlenné zastupitelstvo. Dne 29.4. se konalo 
první zasedání nového zastupitelstva, na kterém byl zvolen starosta obce, místostarosta a proběhlo zřízení finančního a kontrolního výboru. Dále pak správce obce Ing. Kyzlinková předala vedení obce.

Starosta obce                                         Josef Hemzal
Místostarosta                                       Milan Štěpánek
Předseda finančního výboru                 Zdeněk Smrž ml.
Předseda kontrolního výboru                         Petr Fric
Předseda kulturního výboru            Tereza Zámečníková

Referendum:
Ve dnech 13.6 - 14.6 proběhlo celostátní referendum o vstupu České republiky do Evropské unie. Otázka zněla: „Souhlasíte s tím, aby se Česká republika stala podle smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii členským státem Evropské unie?“
Referenda se zúčastnilo 4 457 206 voličů, to je 55,21%.Pro vstup do EU hlasovalo 3 446 758, to je 77,33% a proti 1 010 448 voličů, to je 22,67 %. Vstup do EU byl tímto odhlasován a ČR by se měla stát členem od května 2004. 

Výsledky referenda v naší obci.
Účast                   69,08%
Pro vstup              75,35%
Proti vstupu          24,65%

Práce na obci:
Začátkem roku proběhly drobné úpravy a opravy v pohostinství. Ve stropě jsou zabudovány větráky, u zdi nová polstrovaná lavice a rovněž nové židle. Také krb je celkově přestavěn.
Před akcí „pálení čarodějnic“ se konala brigáda na úklid ve skále u OÚ. Bylo nutno popálit hromady dřeva, které zůstaly po rekonstrukci OÚ. Pan Milan Novotný vypomohl s motorovou pilou skácet staré stromy i keře a nařezal dřevo na hranici. Prostranství ve skále se vyhrabalo a urovnaly se rozházené dřevěné klády a špalky. 
Začátkem června firma J.B.stavební Brno předala obci rekonstruovanou budovu OÚ. Bylo nutno dodělat venkovní úpravy a tak starosta pan Hemzal vyhlásil na sobotu 7.6. veřejnou brigádu. I když se nepočítalo s návalem lidí, výsledek překonal i ty nejhorší představy. Kromě čtyř členů zastupitelstva přišel pomoci pouze jeden občan. Tohle je velice smutné a každý z nás by si měl uvědomit, že pokud chceme, aby naše obec vzkvétala a byla pěkná a upravená, je potřeba občas přiložit ruku k dílu. Nikdo jiný to za nás neudělá. Další vyhlášená brigáda na úpravu OÚ se již setkala s větším ohlasem. Koncem roku byla budova obecního úřadu dovybavena nábytkem, a to včetně stolů a židlí do malého sálu. 
V tomto roce byla rovněž plánovaná rekonstrukce propustku u potůčku na hranicích s katastrem Lipůvka. Propustek je v havarijním stavu a hrozí proboření vozovky. Bohužel firma pana Strnadela, která zakázku dostala, nestačí práce do konce roku provést a tak oprava byla přesunuta na jaro následujícího roku. Prozatím je vozovka označena značkami „zúžená vozovka a omezená rychlost“. Pokud by se stav nadále zhoršoval, bude obecní zastupitelstvo nuceno silnici přes zimu uzavřít. 
Další havarijní stav propustku je na druhé straně obce u domku paní 
Janíčkové čp. 14. Při zemních pracích byl odtok pod vozovkou zanesen hlínou a příkop zahrnut. To má za následek, že voda z polí vytéká na vozovku, kde v zimě tvoří ledovou pokrývku a silnice je nesjízdná. Během měsíce listopadu byl tento propustek vyčištěn a kanalizace zprovozněna. 
V druhé polovině roku dostalo zastupitelstvo obce nabídku Jihomoravských plynáren k odkupu části plynového vedení, které je v majetku obce a darování zbylé části. Po odsouhlasení zastupitelstvem bylo prodáno vedení v délce 548m za 400 000 Kč a další část byla převedena Jihomoravským plynárnám do vlastnictví darovací smlouvou. Tímto byl citelně posílen rozpočet obce a finanční částka bude příští rok využita k opravám komunikací.
V prosinci se zakoupily a umístily nové dopravní značky „Začátek a konec obce“ a v celé obci je zóna s omezenou rychlostí na 30km/hod.
Stavbu rodinného domku zahájila paní Šedá se svým druhem, a to na „Vyhnálově“, na poli svých rodičů.

Zabijačka:
V letošním roce proběhla poprvé v naší vesnici obecní zabíjačka. S nápadem uspořádat tuto netradiční akci přišli členové zastupitelstva obce. Protože u nás zatím nejsou potřebné prostory, proběhla zabíjačka na dvorku starosty obce pana M.Štěpánka. Prasata, každé o váze asi 130 kg byla zakoupena v Malhostovicích. Maso a další produkty zabíjačky se rozprodaly mezi občany. Ceny mírné, zájem značný. Tato akce se setkala s poměrně velkým ohlasem a tak se uvažuje o jejím každoročním opakování. Poděkování patří všem, kteří obětovali několik dnů volného času na přípravu a na práci, které bylo dost a dost.
Také proběhl dětský maškarní karneval na ledě, který se zdařil až napodruhé. Napoprvé, těsně před karnevalem přišla obleva a led roztál.

Ostatky:
Dne 1.3. se konal, jako každoročně, ostatkový průvod masek obcí. K maškarnímu reji se sešly i celé rodiny s dětmi. Ale přesto účast dospělých nebyla nijak velká. Je to škoda, protože jsme jedna z mála obcí v okolí, kde se tato tradice udržuje. Celý veselý a rozezpívaný průvod skončil v místním pohostinství, kde do pozdních hodin vyhrávala muzika. Hudební produkci obstaral pozvaný muzikant, který hrál, na elektronické klávesy. 

Čarodějnice:
Posledního dubna proběhlo ve skále u obecního úřadu pálení„čarodějnic“. Na 
tuto akci se neplánovaně dostavily skutečné, škaredé a hrozné čarodějnice. Přilétly na košťatech a šířily strach mezi dětmi. Za toto oživení vděčíme nápadu paní Mirky Smržové a paní Ivety Hemzalové, které obě ježibaby přesvědčivě sehrály. Obecní úřad zajistil na tuto akci občerstvení, a to pivo pro dospělé a dětem limonády zdarma. 
Počasí přálo a tak se posezení u ohně s reprodukovanou hudbou vydařilo. Škoda, že se nepřišlo pobavit více lidí. 
Na den dětí byl pořádán zájezd do „Westernového městečka“ v Boskovicích. Zájezd pro malé i velké se mimořádně podařil a na své si přišli všichni zúčastnění. Děti měly dopravu zdarma plus vstupenku na představení “Klekí-Petra bílý otec Apačů“, rodiče přispěli částkou 70 Kč.

Hody:
Tak jako v loňském roce, i letos se největší kulturní akcí staly hody. Příprava k této veselici započala už dlouho před hodovým termínem. Součástí hodů bylo letos slavnostní otevření rekonstruovaného obecního úřadu, spojené s prohlídkou prostor a s výstavou dobových fotografií a kronik v malém sále. Proto bylo nutno vše připravit a hlavně upravit okolí budovy. Mládež zatím pilně nacvičovala taneční pásmo.
Vlastní hody započaly 15.8. stavěním máje a výzdobou návsi. Pro tuto akci měla naše mládež připravené občerstvení a tak účast byla hojná. V sobotu 16.8. v 9:30 byla sloužena na návsi u kapličky slavnostní Mše svatá a po mši mládež předvedla svá taneční vystoupení. Jako první zatancovala děvčata, po nich naši nejmladší krojáci a na závěr stárci Moravskou besedu. 
Starosta obce předal hlavnímu stárkovi „Hodové právo“ a všichni přihlížející se odebrali k obecnímu úřadu, kde místostarosta pan M.Štěpánek slavnostně přestřihl pásku. V malém sále pak byla připravena výstava dobových fotografií, tématicky rozdělených a výstava všech svinošických kronik, zapůjčených z archivu v Blansku. Tato výstava byla mezi občany přijata s neobyčejným zájmem.

Mezitím krojovaná chasa průvodem obešla obec a zvala občany na večerní hodovou zábavu. Nutno podotknout, že celý program natáčela TV – PRIMA a v následujících dnech se v regionálním vysílání objevil krátký šot. Rovněž vyšlo několik článků, doplněných fotografiemi v novinách „Týden u nás“ a „Rovnost“.
Večerní zábava se rovněž podařila a návštěvnost byla nad všechna očekávání. Platících návštěvníků přišlo 270. Stárci a mládež opět předvedli svá vystoupení. Starosta obce přivítal přítomné a zahájil zábavu, potom pro něj bylo vyhlášeno sólo. O půlnoci byla losovaná tombola, kde byla první cenou tradičně „mája“.
Druhý den v neděli mládež a zastupitelstvo uklidili náves a večer se v místním pohostinství konalo posezení u živé hudby. V letošním roce, tak jako loni bylo počasí krásné a slunečné a hodová veselice se neobyčejně vydařila.

Sport:
V sobotu 20.září konal se na místním hřišti ve Svinošicích první ročník „Nohejbalového turnaje“. Zúčastnilo se sedm družstev po třech hráčích z blízkého 
i vzdálenějšího okolí. Hrálo se systémem každý s každým na dva sety a pořadí určily body za vyhrané a remizované zápasy. V případě rovnosti bodů rozhodlo o pořadí celkové skóre. Starosta obce pan J. Hemzal zakoupil pro vítězné družstvo pohár a na závěr turnaje předal ceny vítězům i poraženým. Během celého turnaje bylo k dispozici občerstvení – pivo, limo, klobásy. Celý turnaj provázelo krásné slunečné počasí.
V měsíci říjnu byl pro naše občany organizován zájezd do vinného sklípku ve Velkých Pavlovicích. S průběhem zájezdu byli všichni zúčastnění spokojeni. 

Ukončení roku:
I letos nás navštívil 5.prosince Mikuláš s celým doprovodem, tentokrát v podání starších dětí. Je dobře, že tyto tradice mají své pokračovatele. 

Vánoční svátky jsme oslavili Vánoční besídkou pro důchodce, na které předvedly svoje vystoupení naše děti. Vánoční pásmo básniček, písní a tanců si získalo u našich občanů oblibu. 
Konec roku strávili zájemci o společnou oslavu Silvestra v rekonstruovaném sále Obecního úřadu. Byla to po mnoha letech od doby, kdy přestal fungovat kulturní dům, první společná silvestrovská oslava. 

Zajímavosti:
V únoru přišla chřipková epidemie a to v takovém rozsahu, že ve dnech 
21.2 – 22.2 byla pro velkou nemocnost, uzavřena lipůvská škola a děti měly takzvané chřipkové prázdniny. 1. září proběhla ve většině škol v naší republice stávka učitelů a tak mnoho dětí nastoupilo do školy až 2. září. Škola v Lipůvce se však stávky nezúčastnila, a tak školní rok byl zahájen v termínu. Na zahájení byl pozván i náš pan starosta Josef Hemzal, který spolu se starostou Lipůvky pronesl k dětem krátký projev.
V listopadu došlo na hlavní silnici k tragické nehodě. Jedoucí automobil srazil ve večerních hodinách chodce z Kateřiny, který přecházel k autobusové čekárně. S těžkým zraněním byl odvezen do nemocnice, kde zraněním podlehl. Je to v těchto místech již druhá smrtelná nehoda. 
Od 1.1.2004 bude změněn systém dopravy Jihomoravského kraje zavedením IDOS – Integrovaný dopravní systém. Znamená to sjednocení autobusové, vlakové a městské dopravy, trasy linek budou rozděleny do tarifních zón. Pro naše občany to znamená, že bude jezdit mnohem víc autobusů na trati Blansko – Kuřim. Ovšem na druhé straně nebudou autobusy jezdit na Brno, takže cestovat tam bude možné jen vlakem z Kuřimi. Další nepříjemný následek IDOS je zdražení jízdenky do Lipůvky, a to na 6 Kč. Tato jízdenka sice platí pro celý okruh, to znamená až do Kuřimi, ale většina, hlavně starších občanů jezdí jen do Lipůvky za nákupem základních potravin, neboť ve Svinošicích stále není obchod. Rovněž našim školákům se jízdné prodraží.
Protože informovanost o této změně byla téměř nulová, byla firma KORDIS, která zavedení IDOS má na starosti, pozvána starostem obce panem Hemzalem do Svinošic na veřejnou schůzi. Tam se její zástupci snažili lidem objasnit organizaci dopravy a výhody systému. Mezi lidmi však tento dopravní systém nenachází podporu a to nejen v naší obci. Pro další zvýšení informovanosti a usnadnění přechodu na IDOS, zastupitelstvo rozdalo všem občanům nové jízdní řády a základní informace o cenách jízdného.

svatby     Miroslav Svoboda           13.03.2003          Svinošice 39
              Jana Váňová                                            Dobřichovice

narození Lucie Šplíchalová            16.03.2003           Svinošice 79
               Amálie Svobodová        26.08.2003           Svinošice 39
               Ondřej Buňka               08.10.2003           Svinošice 47
               David Krátký                 18.10.2003           Svinošice 84

úmrtí       Františka Zárubová        03.02.2003          Svinošice 18
               Vlastimil Hrnčíř             24.05.2003          Svinošice 71
               Marie Hemzalová          06.06.2003         Svinošice 75
               Miroslav Fiala               14.07.2003         Svinošice 90
               Roman Kučera              19.10.2003          Svinošice 61
               Vladimír Antonovič        03.12.2003          Svinošice 17

V letošním roce se do naší obce přihlásilo k trvalému pobytu 17 občanů a 8 se odhlásilo. K 31.12.2003 má naše obec 273 obyvatel.
V letošním roce šlo k zápisu do školy pět dětí. Adam Krátký čp.84, Jakub Motyčka čp. 26, Kristýna Skoupá čp.54, Barbora Šebestová čp.13 a Karolína Racková čp.104.
K 31.12 je v místní knihovně 2 153 knih, z toho 414 naučných a 1 739 krásná literatura. Registrovaných čtenářů je celkem 38 z toho 9 dětí. Celkem bylo 1 772 výpůjček.
A tak opět jako pokaždé na konci zápisu, hodnotíme uplynulý rok, ve kterém začalo pracovat nové zastupitelstvo obce, byla dokončena rekonstrukce Obecního úřadu a podařilo se udržet a rozšířit tradice v naší obci. Nezbývá než doufat, že i rok 2004 proběhne bez větších problémů a nepopulárních reforem a opatření.