symboly obce

symboly obce

menu

úvodní stránka
základní informace
zastupitelstvo
historie
současnost
zajímavosti
GDPR
kronika
služby
informace
užitečné odkazy
projekty
fotogalerie
obecník
mateřská škola
Království Komety
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Království Komety

knihovna

Minikopaná 2008
projekty - úprava zeleně 2017


Odpočinková místa v obci Svinošice

Obec Svinošice v roce 2017 za pomoci administrátora dotace Europroject Boskovice podala žádost na dotaci z programu MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017 v rámci DT č. 2 - Podpora zapojení generací do komunitního života v obci, podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.
Byli jsme úspěšní a byla nám přiznána dotace ve výši 300 562,- Kč.
V rámci výběrového řízení byla vybrána společnost Hřiště 8D s.r.o. Brno s nabídkovou cenou 429 375,- Kč.
Spoluúčast obce byla ve výši 128 813,- Kč.
V rámci tohoto projektu byla vybudována dvě odpočinková místa a to první na Kopci, kde jsou provedeny parkové úpravy prostoru včetně výsadby květin a keříků a stromků. Do prostoru jsou vkomponovány dvě lavičky a vývěska a také plocha pro případné odstavení osobních automobilů.

Další odpočinkové místo jsme vybudovali v lokalitě Luhy, kde jsme nechali zrekonstruovat oplocenou plochu do které je umístěn altán, ohniště, vysazeny okrasné rostliny, užitkové rostliny, zbudován „vinohrad“ – vysazení tří hlav vinné révy, také jsou zde vysazeny jak okrasné, tak i užitkové stromy a vývěska.

V roce 2018 nás ještě čeká lokalitu Luhy dovybavit posezením pod altánem, které plánujeme provést v přírodním stylu a také máme v plánu do „zahrady“ ještě umístit nějaké hrací prvky pro děti. Tato zahrada je sice zaplocena, ale branka není a nebude zamykána aby byla přístupná všem, kteří chtějí tento prostor využít k odpočinku. 

Byli bychom velmi rádi, aby tyto lokality byly využívány vždyť se jedná o klidnou a krásnou lokalitu, která se přímo nabízí ke strávení klidného odpočinku. 
Současně s realizací těchto odpočinkových míst jsme zbudovali dřevěnou lávku přes potok Šebrovka (jedná se o náhradu strženého mostku) v návaznosti na mostek obecní pracovníci provedli vysekání náletů a tímto propojili Svinošice s „cyklostezkou Petra Bezruče“.
I do budoucna budeme udržovat tento prostor tak, aby toto spojení bylo schůdné a hlavně sjízdné pro cyklisty.


 

úřední e-deska

územní plán obce Svinošice

800 let - kalendář akcí

kronika

naše akce

Svinošické koule 2016

Svinošické kuličky 2016

Hody 2016

Dětský den

Ostatky 2016

Maškarní ples 2016

Vypouštění balónků 2015 - Posíláme přání Ježíškovi

Vítání občánků 2

Svinošické kuličky
a koule 2015

Hody 2015

Vítání občánků 2015

Ostatky 2015

Svinošické koule 2014

Svinošické kuličky 2014

Hody 2014

Ostatky 2014

Hody 2013

Vítání občánků

Ostatky 2013

Dětský maškarní karneval

Svinošické koule

Svinošické kuličky

Krojované hody

Dětský maškarní karneval

Ostatky 2012

Svinošické koule

Svinošické kuličky