symboly obce

symboly obce

menu

úvodní stránka
základní informace
zastupitelstvo
historie
současnost
zajímavosti
kronika
služby
informace
užitečné odkazy
projekty
fotogalerie
obecník
mateřská škola
Království Komety
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Království Komety

knihovna

Minikopaná 2008
projekty - úprava zeleně 2017


Příprava projektu
Obec Svinošice v rámci podání žádosti o dotaci z programu MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017 v rámci DT č. 2 - Podpora zapojení generací do komunitního života v obci, podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku, zapojila místní děti a jejich rodiče do přípravy projektu :
”Odpočinkové místo s herními prvky v přírodním stylu a nové odpočívadlo v obci Svinošice“. 
Děti za pomoci svých rodičů si napřed prošli vybrané lokality a následně v sále obecního úřadu navrhovali zábavnou formou jak by tato místa měla vypadat a jak by měla být vybavena.

Prohlídka lokalit

Navrhování

Jedná se o předem vybrané dvě lokality a to v Luzích a na Kopci, které by se pomocí dotačního titulu upravily na odpočinková místa pro využití široké veřejnosti s návazností na turistickou trasu vedoucí obcí a také s cyklostezkou Petra Bezruče, která vede poblíž lokalit, které bychom chtěli upravit.
Na obou odpočinkových místech budou umístěny jak lavičky a další prvky pro aktivní odpočinek, tak i informační tabule, kde chceme informovat veřejnost o okolí obce a o obci samotné.


 

úřední e-deska

územní plán obce Svinošice

800 let - kalendář akcí

kronika

naše akce

Svinošické koule 2016

Svinošické kuličky 2016

Hody 2016

Dětský den

Ostatky 2016

Maškarní ples 2016

Vypouštění balónků 2015 - Posíláme přání Ježíškovi

Vítání občánků 2

Svinošické kuličky
a koule 2015

Hody 2015

Vítání občánků 2015

Ostatky 2015

Svinošické koule 2014

Svinošické kuličky 2014

Hody 2014

Ostatky 2014

Hody 2013

Vítání občánků

Ostatky 2013

Dětský maškarní karneval

Svinošické koule

Svinošické kuličky

Krojované hody

Dětský maškarní karneval

Ostatky 2012

Svinošické koule

Svinošické kuličky