MENU

- úvodní stránka

INFORMACE

- základní informace
- zastupitelstvo
- GDPR
- užitečné odkazy
- registr oznámení
- úřední e-deska
- informace

O OBCI

- současnost
- historie
- zajímavosti
- knihovna
- kronika
- služby
- fotogalerie

Království Komety
projekty - úprava zeleně 2017


Odpočinková místa v obci Svinošice

Obec Svinošice v roce 2017 za pomoci administrátora dotace Europroject Boskovice podala žádost na dotaci z programu MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017 v rámci DT č. 2 - Podpora zapojení generací do komunitního života v obci, podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.
Byli jsme úspěšní a byla nám přiznána dotace ve výši 300 562,- Kč.
V rámci výběrového řízení byla vybrána společnost Hřiště 8D s.r.o. Brno s nabídkovou cenou 429 375,- Kč.
Spoluúčast obce byla ve výši 128 813,- Kč.
V rámci tohoto projektu byla vybudována dvě odpočinková místa a to první na Kopci, kde jsou provedeny parkové úpravy prostoru včetně výsadby květin a keříků a stromků. Do prostoru jsou vkomponovány dvě lavičky a vývěska a také plocha pro případné odstavení osobních automobilů.

Další odpočinkové místo jsme vybudovali v lokalitě Luhy, kde jsme nechali zrekonstruovat oplocenou plochu do které je umístěn altán, ohniště, vysazeny okrasné rostliny, užitkové rostliny, zbudován „vinohrad“ – vysazení tří hlav vinné révy, také jsou zde vysazeny jak okrasné, tak i užitkové stromy a vývěska.

V roce 2018 nás ještě čeká lokalitu Luhy dovybavit posezením pod altánem, které plánujeme provést v přírodním stylu a také máme v plánu do „zahrady“ ještě umístit nějaké hrací prvky pro děti. Tato zahrada je sice zaplocena, ale branka není a nebude zamykána aby byla přístupná všem, kteří chtějí tento prostor využít k odpočinku. 

Byli bychom velmi rádi, aby tyto lokality byly využívány vždyť se jedná o klidnou a krásnou lokalitu, která se přímo nabízí ke strávení klidného odpočinku. 
Současně s realizací těchto odpočinkových míst jsme zbudovali dřevěnou lávku přes potok Šebrovka (jedná se o náhradu strženého mostku) v návaznosti na mostek obecní pracovníci provedli vysekání náletů a tímto propojili Svinošice s „cyklostezkou Petra Bezruče“.
I do budoucna budeme udržovat tento prostor tak, aby toto spojení bylo schůdné a hlavně sjízdné pro cyklisty.