symboly obce

symboly obce

menu

úvodní stránka
základní informace
zastupitelstvo
historie
současnost
zajímavosti
GDPR
kronika
služby
informace
užitečné odkazy
projekty
fotogalerie
obecník
mateřská škola
Království Komety
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Království Komety

knihovna

Minikopaná 2008
projekty - komunální technika


Ve spolupráci se společností Promea Prušánky jsme podali žádost na získání dotace v rámci „Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2017, podprogram podpora rozvoje venkova JMK 2017 na zakoupení „Komunální techniky“ a to traktůrku včetně příslušenství.
V získání dotace jsme byli úspěšní a z rozpočtu krajského úřadu nám byla poskytnuta dotace ve výši 184 000,- Kč.
V rámci výběrového řízení byla vybrána společnost Garden studio s.r.o. Brno na dodání traktůrku Goliah včetně příslušenství a to umlčovacího ústrojí, vlečky, zametacího kartáče, vlečného sypače a dalších příslušenství ve výši 363 110,- Kč. Na zakoupení této komunální techniky byly použity vlastní finanční zdroje ve výši 179 110,- Kč.
Technika byla dodána v měsíci srpnu a od té doby je používána a využívána k sekání travních porostů, k údržbě komunikací, využíváme ji k zametání listí a velké využití bude mít v zimních měsících při údržbě chodníků a místních komunikací. I když máme již podepsanou smlouvu na zimní údržbu s Lesy města Brna a.s. v rozsahu odhrnování a prvotního posypu místních komunikací, tak touto technikou budeme následně tyto komunikace udržovat vlastními silami a prostředky.
Tento traktůrek bude a již je plnohodnotnou náhradou stávající techniky VARI, která je používána již od roku 2002.


Traktůrek a příslušenství je od českého výrobce SECO Group a.s. Jičín. 


 

úřední e-deska

územní plán obce Svinošice

800 let - kalendář akcí

kronika

naše akce

Svinošické koule 2016

Svinošické kuličky 2016

Hody 2016

Dětský den

Ostatky 2016

Maškarní ples 2016

Vypouštění balónků 2015 - Posíláme přání Ježíškovi

Vítání občánků 2

Svinošické kuličky
a koule 2015

Hody 2015

Vítání občánků 2015

Ostatky 2015

Svinošické koule 2014

Svinošické kuličky 2014

Hody 2014

Ostatky 2014

Hody 2013

Vítání občánků

Ostatky 2013

Dětský maškarní karneval

Svinošické koule

Svinošické kuličky

Krojované hody

Dětský maškarní karneval

Ostatky 2012

Svinošické koule

Svinošické kuličky