symboly obce

symboly obce

menu

úvodní stránka
základní informace
zastupitelstvo
historie
současnost
zajímavosti
kronika
služby
informace
užitečné odkazy
projekty
fotogalerie
obecník
mateřská škola
Království Komety
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Království Komety

knihovna

Minikopaná 2008
projekty - komunální technika


Zastupitelstvo obce Svinošice schválilo záměr na nákup komunální techniky k údržbě veřejných prostranství v obci Svinošice v rámci „Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2017, podprogram podpora rozvoje venkova JMK 2017. Žádost byla dne 21.2.2017 podána.
Obsahem projektu je pořízení nové pomocné techniky k údržbě veřejných prostranství a zeleně. 
Jedná se o techniku českého výrobce

Traktor GOLIATH GC XX-26 4X4 
a příslušenství:
- vozík
- mulčovací a žací ústrojí
- sněhová radlice a řetězy
- zametací kartáč
- rozmetadlo
- zvedák, závěs, závaží

V současné době obec disponuje komunální technikou, která je zastaralá a málo výkonná. Rozlehlé zelené plochy jsou v současné době udržovány externí společností, což je z dlouhodobého hlediska ekonomicky neefektivní. Tato nová technika nám bude nápomocna nejen při sečení travních ploch, ale také při údržbě chodníků a komunikací a to celoročně.
Sestava komunální techniky byla vytipována na základě průzkumu nabídky na trhu. Zvolená varianta nejvíce odpovídá našim požadavkům a v neposlední řadě se jedná o českého výrobce, který má širokou servisní a prodejní síť.
Cena za vybranou sestavu je ve výši 369 490,- Kč.
V případě úspěšnosti při získání dotace, by se obec podílela na 50% pořizovací ceny techniky.
Techniku bychom chtěli objednat v červnu 2017 s termínem dodání srpen 2017, abychom už podzimní úklidové práce po obci zvládali touto technikou.


 

úřední e-deska

územní plán obce Svinošice

800 let - kalendář akcí

kronika

naše akce

Svinošické koule 2016

Svinošické kuličky 2016

Hody 2016

Dětský den

Ostatky 2016

Maškarní ples 2016

Vypouštění balónků 2015 - Posíláme přání Ježíškovi

Vítání občánků 2

Svinošické kuličky
a koule 2015

Hody 2015

Vítání občánků 2015

Ostatky 2015

Svinošické koule 2014

Svinošické kuličky 2014

Hody 2014

Ostatky 2014

Hody 2013

Vítání občánků

Ostatky 2013

Dětský maškarní karneval

Svinošické koule

Svinošické kuličky

Krojované hody

Dětský maškarní karneval

Ostatky 2012

Svinošické koule

Svinošické kuličky