MENU

- úvodní stránka

INFORMACE

- základní informace
- zastupitelstvo
- GDPR
- užitečné odkazy
- registr oznámení
- úřední e-deska
- informace

O OBCI

- současnost
- historie
- zajímavosti
- knihovna
- kronika
- služby
- fotogalerie

Království Komety
projekty - komunální technika


Ve spolupráci se společností Promea Prušánky jsme podali žádost na získání dotace v rámci „Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2017, podprogram podpora rozvoje venkova JMK 2017 na zakoupení „Komunální techniky“ a to traktůrku včetně příslušenství.
V získání dotace jsme byli úspěšní a z rozpočtu krajského úřadu nám byla poskytnuta dotace ve výši 184 000,- Kč.
V rámci výběrového řízení byla vybrána společnost Garden studio s.r.o. Brno na dodání traktůrku Goliah včetně příslušenství a to umlčovacího ústrojí, vlečky, zametacího kartáče, vlečného sypače a dalších příslušenství ve výši 363 110,- Kč. Na zakoupení této komunální techniky byly použity vlastní finanční zdroje ve výši 179 110,- Kč.
Technika byla dodána v měsíci srpnu a od té doby je používána a využívána k sekání travních porostů, k údržbě komunikací, využíváme ji k zametání listí a velké využití bude mít v zimních měsících při údržbě chodníků a místních komunikací. I když máme již podepsanou smlouvu na zimní údržbu s Lesy města Brna a.s. v rozsahu odhrnování a prvotního posypu místních komunikací, tak touto technikou budeme následně tyto komunikace udržovat vlastními silami a prostředky.
Tento traktůrek bude a již je plnohodnotnou náhradou stávající techniky VARI, která je používána již od roku 2002.


Traktůrek a příslušenství je od českého výrobce SECO Group a.s. Jičín.