symboly obce

symboly obce

menu

úvodní stránka
základní informace
zastupitelstvo
historie
současnost
zajímavosti
GDPR
kronika
služby
informace
užitečné odkazy
projekty
fotogalerie
obecník
mateřská škola
Království Komety
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Království Komety

knihovna

Minikopaná 2008
současnost


Poloha
Svinošice jsou malou obcí s 300 obyvateli a najdeme ji v sousedství Moravského krasu, jihozápadním směrem od města Blanska, na jižním úpatí Dubového kopce ( 523 m.n.m.) a v údolí, tvořeném říčkou Kuřimkou. Od severního okraje obce se rozprostírá rozlehlý les, táhnoucí se kolem města Blanska k obci Černá Hora.

Obec má částečně rekreační charakter. Na okraji lesa severně od obce najdeme několik chat. Jižním směrem od Svinošic je oblast chráněného území Spálená skála a přírodní rezervace Babí lom, kterou tvoří skalnatý hřeben z křemičitých slepenců, porostlý přirozeným lesem. Rezervace se rozkládá na jižním a severním úbočí vrcholku Babí lom ( 562 m.n.m.). Na tomto vrcholku byla v letech 1959 až 1961 postavena zděná rozhledna, jež je volně přístupná veřejnosti.

Občanská vybavenost
Obec má budovu obecního úřadu s kancelářemi, společenskou místností a veřejnou knihovnou, , PC místnost, kulturní dům, hřiště na nohejbal s klubovnou a skladem. V obci je hostinec a několik soukromých provozoven služeb. Obec má vlastní kanalizaci, vodovodní síť, telefonní rozvod a možnost bezdrátového připojení k internetu. Obec je plynofikována.

Dopravní řešení
Územím prochází ve směru V-Z silnice II. třídy č. 379 z Blanska do Brna. Sousední obcí Lipůvka prochází silnice I. třídy č. 43 ve směru Brno – Svitavy.

Turistika
Návštěvníky Svinošic mohou zaujmout nejen tradice jako jsou srpnové krojované hody či masopustní průvod obcí. Koná se zde také řada sportovních a kulturních akcí. Turnaje v šipkách, nohejbalu, stolním tenise nebo velký turnaj v petanque o putovní pohár, besídky, dětský den,

maškarní karneval a pro dospělé degustátorská soutěž o nejlepší slivovici „Svinošická švestka“.
I okolí Svinošic nabízí mnoho zajímavého.Chráněné území Spálená skála, nedaleký hřeben Babího lomu s rozhlednou nebo Nový hrad u Adamova jsou turisticky vyhledávaným cílem pěších i cyklistických výletů. Svinošicemi prochází zelená turistická značka a jižním směrem se po ní můžeme vydat k výše uvedené rozhledně či opačným směrem oblastí malebného lesa do města Blanska. 
V roce 2010 oslaví obec Svinošice 800 let od první zmínky o obci. K tomuto výročí bude během celého roku 2010 připraveno několik kulturních a sportovních akcí.
 

úřední e-deska

územní plán obce Svinošice

800 let - kalendář akcí

kronika

naše akce

Svinošické koule 2016

Svinošické kuličky 2016

Hody 2016

Dětský den

Ostatky 2016

Maškarní ples 2016

Vypouštění balónků 2015 - Posíláme přání Ježíškovi

Vítání občánků 2

Svinošické kuličky
a koule 2015

Hody 2015

Vítání občánků 2015

Ostatky 2015

Svinošické koule 2014

Svinošické kuličky 2014

Hody 2014

Ostatky 2014

Hody 2013

Vítání občánků

Ostatky 2013

Dětský maškarní karneval

Svinošické koule

Svinošické kuličky

Krojované hody

Dětský maškarní karneval

Ostatky 2012

Svinošické koule

Svinošické kuličky