MENU

- úvodní stránka

INFORMACE

- základní informace
- zastupitelstvo
- GDPR
- užitečné odkazy
- registr oznámení
- úřední e-deska
- informace

O OBCI

- současnost
- historie
- zajímavosti
- knihovna
- kronika
- služby
- fotogalerie

Království Komety
symboly obce


Návrh znaku a následně vlajky vycházel z historické pečeti obce na které je vyobrazen stylizovaně dub, jedná se o paralelu k místní dominantě a to Dubovému kopci, která oslovila naše předky již v minulých stoletích.
Z hlediska heraldických figur užitých v našem znaku a následně ve vlajce, je listnatý strom symbolem bytí lidského rodu od kořenů dávnověkosti až po nově rašící větve přítomnosti. Dub je znamením síly, věrnosti, pevnosti a vytrvalosti. Dochováno je staré přísloví, které říká, že jednou ranou poražen nebývá.
Přepásaná lilie je užita ve vztahu k zasvěcení naši kapličky. Lilie je symbolem nevinnosti a čistého ušlechtilého smýšlení. Je tvořena třemi nahoře delšími a třemi dole kratšími listy. Střední lístek symbolizuje Víru, postranní pak Moudrost a Rytířství. 
Barvy znaku a praporu respektují základní heraldická pravidla.