symboly obce

symboly obce

menu

úvodní stránka
základní informace
zastupitelstvo
historie
současnost
zajímavosti
GDPR
kronika
služby
informace
užitečné odkazy
projekty
fotogalerie
mateřská škola
Království Komety
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Království Komety
základní informace


Základní informace

1. Název:
Obec Svinošice

2. Důvod a způsob založení:
Důvod a způsob založení povinného subjektu jsou dány zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích(obecní zřízení), ve kterém jsou stanoveny podmínky pro činnost obce i obecního úřadu.

3. Organizační struktura:
Orgány obce:

Obecní zastupitelstvo má 5 členů, rozhoduje ve věcech patřících
do samostatné působnosti obce a jeho povinnosti a pravomoci jsou dány zákonem

 Starosta: zastupuje obec navenek podle § 103 odst. 1 zákona o obcích, je volen
 zastupitelstvem.

Místostarosta: zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v období, kdy starosta nevykonává svou funkci dle zák. o obcích, rozsah stanoví zastupitelstvo obce.

Úřad obce: tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci úřadu obce.

4. Kontaktní spojení:
                                      Obecní úřad Svinošice
                                      Svinošice 1
                                      679 22 Lipůvka

                                      telefon :516 431 727

                                      e-mail:ou.svinosice@tiscali.cz  

                                      ID datové schránky: sjvavzj

5. Bankovní spojení:      Pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti
                                      Číslo účtu: ČS Blansko  1361460349 / 0800
                                      Místní poplatky lze uhradit také v hotovosti v pokladně úřadu obce.

6. Identifikační číslo organizace (IČO):00637700

7. Daňové identifikační číslo organizace (DIČ): Obec Svinošice není plátce DPH

8. Dokumenty:
Úřední e-deska

9. Žádosti o informace a příjem dalších podání: Žádosti o informace lze podat ústně, písemně a elektronicky, a to na obecním úřadu-Svinošice 1, 679 22 Lipůvka, telefon - 516 431 727,
ou.svinosice@tiscali.cz

Úřední hodiny: Obecní úřad :     Středa – 16:00 - 19:00
                      Pokladna :         Středa – 15:30 - 19.00 

úřední e-deska

územní plán obce Svinošice

800 let - kalendář akcí

naše akce

Svinošické koule

Svinošické kuličky

Hody

Dětský den

Ostatky

Maškarní ples

Vypouštění balónků - Posíláme přání Ježíškovi

Vítání občánků