symboly obce

symboly obce

menu

úvodní stránka
základní informace
zastupitelstvo
historie
současnost
zajímavosti
GDPR
kronika
služby
informace
užitečné odkazy
projekty
fotogalerie
obecník
mateřská škola
Království Komety
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Království Komety

knihovna

Minikopaná 2008
základní informace


Základní informace

1. Název:
Obec Svinošice

2. Důvod a způsob založení:
Důvod a způsob založení povinného subjektu jsou dány zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích(obecní zřízení), ve kterém jsou stanoveny podmínky pro činnost obce i obecního úřadu.

3. Organizační struktura:
Orgány obce:

Obecní zastupitelstvo má 5 členů, rozhoduje ve věcech patřících
do samostatné působnosti obce a jeho povinnosti a pravomoci jsou dány zákonem

 Starosta: zastupuje obec navenek podle § 103 odst. 1 zákona o obcích, je volen
 zastupitelstvem.

Místostarosta: zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v období, kdy starosta nevykonává svou funkci dle zák. o obcích, rozsah stanoví zastupitelstvo obce.

Úřad obce: tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci úřadu obce.

4. Kontaktní spojení:
                                      Obecní úřad Svinošice
                                      Svinošice 1
                                      679 22 Lipůvka

                                      telefon :516 431 727

                                      e-mail:ou.svinosice@tiscali.cz  

                                      ID datové schránky: sjvavzj

5. Bankovní spojení:      Pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti
                                      Číslo účtu: ČS Blansko  1361460349 / 0800
                                      Místní poplatky lze uhradit také v hotovosti v pokladně úřadu obce.

6. Identifikační číslo organizace (IČO):00637700

7. Daňové identifikační číslo organizace (DIČ): Obec Svinošice není plátce DPH

8. Dokumenty:
Úřední e-deska

9. Žádosti o informace a příjem dalších podání: Žádosti o informace lze podat ústně, písemně a elektronicky, a to na obecním úřadu-Svinošice 1, 679 22 Lipůvka, telefon - 516 431 727,
ou.svinosice@tiscali.cz

Úřední hodiny: Obecní úřad :     Středa – 16:00 - 19:00
                      Pokladna :         Středa – 15:30 - 19.00 

úřední e-deska

územní plán obce Svinošice

800 let - kalendář akcí

kronika

naše akce

Svinošické koule 2016

Svinošické kuličky 2016

Hody 2016

Dětský den

Ostatky 2016

Maškarní ples 2016

Vypouštění balónků 2015 - Posíláme přání Ježíškovi

Vítání občánků 2

Svinošické kuličky
a koule 2015

Hody 2015

Vítání občánků 2015

Ostatky 2015

Svinošické koule 2014

Svinošické kuličky 2014

Hody 2014

Ostatky 2014

Hody 2013

Vítání občánků

Ostatky 2013

Dětský maškarní karneval

Svinošické koule

Svinošické kuličky

Krojované hody

Dětský maškarní karneval

Ostatky 2012

Svinošické koule

Svinošické kuličky