MENU

- úvodní stránka

INFORMACE

- základní informace
- zastupitelstvo
- GDPR
- užitečné odkazy
- registr oznámení
- úřední e-deska
- informace

O OBCI

- současnost
- historie
- zajímavosti
- knihovna
- kronika
- služby
- fotogalerie

Království Komety
základní informace


Základní informace

1. Název:
Obec Svinošice

2. Důvod a způsob založení:
Důvod a způsob založení povinného subjektu jsou dány zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích(obecní zřízení), ve kterém jsou stanoveny podmínky pro činnost obce i obecního úřadu.

3. Organizační struktura:
Orgány obce:

Obecní zastupitelstvo má 5 členů, rozhoduje ve věcech patřících
do samostatné působnosti obce a jeho povinnosti a pravomoci jsou dány zákonem

 Starosta: zastupuje obec navenek podle § 103 odst. 1 zákona o obcích, je volen
 zastupitelstvem.

Místostarosta: zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v období, kdy starosta nevykonává svou funkci dle zák. o obcích, rozsah stanoví zastupitelstvo obce.

Úřad obce: tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci úřadu obce.

4. Kontaktní spojení:
                                      Obecní úřad Svinošice
                                      Svinošice 1
                                      679 22 Lipůvka

                                      telefon :516 431 727

                                      e-mail:ou.svinosice@tiscali.cz  

                                      ID datové schránky: sjvavzj

5. Bankovní spojení:      Pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti
                                      Číslo účtu: ČS Blansko  1361460349 / 0800
                                      Místní poplatky lze uhradit také v hotovosti v pokladně úřadu obce.

6. Identifikační číslo organizace (IČO):00637700

7. Daňové identifikační číslo organizace (DIČ): Obec Svinošice není plátce DPH

8. Dokumenty:
Úřední e-deska

9. Žádosti o informace a příjem dalších podání: Žádosti o informace lze podat ústně, písemně a elektronicky, a to na obecním úřadu-Svinošice 1, 679 22 Lipůvka, telefon - 516 431 727,
ou.svinosice@tiscali.cz

Úřední hodiny:
               
obecní úřad        pokladna        evidence obyvatel
pondělí    13,00 - 17,00    13,00 - 16,00        -------------
středa       8,00 - 17,00    13,00 - 17,00        16,00 - 17,30