Audit sběrových nádob

jak jste byli informováni emailem i tištěným letákem pro zavedení RFID čipů na svozové nádoby na směsný odpad, musíme v součinnosti se svozovou společností SUEZ zpracovat seznam těchto nádob. Z tohoto důvodu žádáme všechny občany, aby ve svozové dny přistavili všechny nádoby i ty které nebudou plné a případně je budete v budoucnu jednorázově využívat. Dále aby jste každou nádobu opatřili číslem popisným, stačí nalepit papír s číslem na víko (neuvádět jméno). Zároveň žádáme, aby jste tyto nádoby ponechali neuklizené až do večerních hodin, aby současně se svozovou společností jsme si i my mohli celou obec obejít a tento seznam vytvořit. Bude se dělat soupis všech nádob, provedení (plast, kov) a také objem. Tento soupis se bude provádět po dva svozové termíny a to úterý 22.9. a další svoz úterý 6.10.2020.