🍪 Změnit souhlas

Místní energetická koncepce

Obec Svinošice pomocí dotace zpracovává „Místní energetickou koncepci“ (MEK). 
MEK zpracovává na základě smlouvy společnost ASITIS s.r.o.

Místní energetické koncepce (MEK), zahrnuje mj. přehled všech zdrojů energie v příslušné lokalitě (jak síťových zdrojů energie, tak všech místních zdrojů energie), přehled všech způsobů spotřebovávané energie v lokalitě obce, bilanci kapacitního potenciálu energie, která je k dispozici a objemu energie, která je v dané lokalitě obce spotřebovávána.
V návaznosti na to se navrhne místní energetická koncepce možnosti řešení u všech typů dodávek energie vůči všem druhům a objemům spotřebovávané energie, které vyústí v optimální komplexní řešení energetiky obce a ve zpracování Energetického akčního plánu.
Na základě místní energetické koncepce bude možné efektivně plánovat a rozvíjet energetické hospodářství obce směrem k dalšímu zvyšování energetických úspor, energetické účinnosti, a rozvoj energetické soběstačnosti v oblasti aplikace obnovitelných zdrojů energie (OZE) v souladu se státní energetickou a klimatickou politikou (Státní energetická koncepce ČR, Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR). 
Z výše uvedeného Vás chci požádat o vyplnění dotazníku, který naleznete na tomto odkazu: https://forms.office.com/r/mdmQWWPZQM,
Bez Vaší pomoci při získání informací bude problematické zpracování této „Místní energetické koncepce“ 
Myslím, že v této době, kdy se neustále zvyšují ceny za energie je potřeba hledat možné cesty ke snížení nákladů na energie.