Odkanalizování obce Svinošice

na základě vládních opatření a po domluvě s projekční společností VH atelier, která zpracovává projektovou dokumentaci na zbudování splaškové kanalizace, se ruší termíny průzkumů a to 4 termín 22.10. a 5 termín 26.10.2020.
Až nám situace dovolí, budou průzkumy pokračovat. O termínech zbývajících dvou průzkumů budete s předstihem informování.

Josef Hemzal
starosta