Pořízení odpadních nádob

Obec Svinošice plánuje pořízení 240 l plastových nádob pro domácnosti na papír a plast. Na daný záměr je možné získat dotaci 85 % skrze Operační program životní prostředí. Spoluúčast 15 % hradí obec ze svého rozpočtu. S případnými zájemci obec podepíše smlouvu o zápůjčce, po pěti letech přechází nádoba do majetku domácnosti. Předpokládané dodání nádob je plánováno na podzim 2020.
Tímto řešením bychom chtěli ještě více separovat odpady a snižovat množství netříděného odpadu.

V brzké době Vám budou doručeny dotazníky ohledně zájmu občanů na tyto nádoby.