Změna úředních hodin Obecního úřadu

V návaznosti na Vládní zákaz volného pohybu lidí po ČR

Budou od pondělí 16.3.2020 upravené úřední hodiny
Obecního úřadu Svinošice a to takto:

Pondělí            13:00 až 16:00
Středa             13:00 až 16:00

Platby poplatků za odpady a psy provádějte pouze bezhotovostně dle instrukcí na webu obce
https://svinosice.cz/odpady/

Místní knihovna je s okamžitou platností uzavřena
Tyto změny platí do odvolání