🍪 Změnit souhlas

Odpadový systém ECONIT

Vážení spoluobčané, chceme Vás informovat o novém systému evidence odpadů ECONIT

Zapojení občanů do motivačního systému ECONIT – evidence odpadů od 1.1.2021.

Od 1.1.2021 bude sběr a odvoz odpadů probíhat následovně:

  • Komunální odpad bude odvážen beze změn v dvoutýdenních termínech, pouze všechny nádoby budou označeny RFID čipy pro evidenci odvezených nádob a to jejich počtů, velikostí a naplněnosti – instalaci RFID čipů bude provádět svozová společnost SUEZ.
    • Je zaveden systém svozu tříděného odpadu a to papíru a plastů od občanů – odvoz od domu. Do dodání odpadních nádob na tento separovaný sběr bude toto probíhat formou pytlových sběrů s označením pytlů QR kódy pro evidenci. Každý přihlášený občan bude mít vygenerovaný jedinečný QR kód, který si vyzvedne bezplatně na obecním úřadu. Pytle jsou jednotné (nelze používat jiné) a je možné si je zakoupit také na obecním úřadu. Bez označení QR kódem, bude pytel odvezen, ale nebude načten do systému. 
    • Po dodání odpadových nádob v rámci dotačního titulu, budou tyto také označeny RFID čipy a občané, kteří si tyto odpadové nádoby objednali přestanou využívat pytlový sběr těchto tříděných komodit. Z dotačního titulu bude zakoupeno 120 odpadových nádob na papír a 120 na plast, volných nádob je ještě 2×30, takže lze se o ně ještě přihlásit. Kdo nebude mít tyto nádoby bude nadále využívat pytlový sběr separovaného odpadu označovaného QR kódy.

Stávající kontejnery na separovaný odpad, které jsou umístěny „pod mostem“ budou zachovány a to včetně kontejnerů na bioodpad, které jsou rozmístěny po obci.

Přihlásit se do systému může každý občan na Obecním úřadu Svinošice – vše je vysvětleno v přiložených letácích.

Tento systém nám jako obci zefektivní samotnou evidenci odpadového hospodářství formou evidence svozů, měření naplněnosti odpadových nádob a z něj vyplývající náklady.

Vám občanům, kteří se do systému zapojíte a který si klade za cíl poctivé třídění a předcházení vzniku odpadů, možnost snížit náklady na poplatek za odpady.