Odpadový systém ECONIT

Vážení spoluobčané, chceme Vás informovat o novém systému evidence odpadů ECONIT

Zapojení občanů do motivačního systému ECONIT – evidence odpadů od 1.1.2021.

Od 1.1.2021 bude sběr a odvoz odpadů probíhat následovně:

  • Komunální odpad bude odvážen beze změn v dvoutýdenních termínech, pouze všechny nádoby budou označeny RFID čipy pro evidenci odvezených nádob a to jejich počtů, velikostí a naplněnosti – instalaci RFID čipů bude provádět svozová společnost SUEZ.
    • Nově bude zaveden systém svozu tříděného odpadu a to papíru a plastů od občanů. Do dodání odpadních nádob na tento separovaný sběr bude toto probíhat formou pytlových sběrů s označením pytlů QR kódy pro evidenci. Každý přihlášený občan bude mít vygenerovaný jedinečný QR kód, který si vyzvedne bezplatně na obecním úřadu. Pytle budou jednotné (nelze používat jiné) a bude možné si je zakoupit také na obecním úřadu. Bez označení QR kódem, bude pytel odvezen, ale nebude načten do systému.  První sběr těchto pytlů od domů proběhne v měsíci únoru 2021 a dále v měsíčních intervalech, s termíny svozů budete včas seznámeni.
    • Po dodání odpadových nádob v rámci dotačního titulu, budou tyto také označeny RFID čipy a občané, kteří si tyto odpadové nádoby objednali přestanou využívat pytlový sběr těchto tříděných komodit. Z dotačního titulu bude zakoupeno 120 odpadových nádob na papír a 120 na plast, volných nádob je ještě 2×40, takže lze se o ně ještě přihlásit. Kdo nebude mít tyto nádoby bude nadále využívat pytlový sběr separovaného odpadu označovaného QR kódy.

Stávající kontejnery na separovaný odpad, které jsou umístěny „pod mostem“ budou zachovány a to včetně kontejnerů na bioodpad, které jsou rozmístěny po obci.

Přihlásit se do systému může každý občan na Obecním úřadu Svinošice – vše je vysvětleno v přiložených letácích.

Tento systém nám jako obci zefektivní samotnou evidenci odpadového hospodářství formou evidence svozů, měření naplněnosti odpadových nádob a z něj vyplývající náklady.

Vám občanům, kteří se do systému zapojíte a který si klade za cíl poctivé třídění a předcházení vzniku odpadů, možnost snížit náklady na poplatek za odpady.

Výše poplatku za odpady na rok 2021 zůstává ve stejné výši a to 500,- Kč za občana a nebo nemovitost