🍪 Změnit souhlas

Povinně zveřejňované informace

1. Název:
Obec Svinošice

2. Důvod a způsob založení:
Důvod a způsob založení povinného subjektu jsou dány zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích(obecní zřízení), ve kterém jsou stanoveny podmínky pro činnost obce i obecního úřadu.

3. Organizační struktura:
Orgány obce:
Obecní zastupitelstvo má 5 členů, rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce a jeho povinnosti a pravomoci jsou dány zákonem

Starosta:
zastupuje obec navenek podle § 103 odst. 1 zákona o obcích, je volen zastupitelstvem.

Místostarosta:
zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v období, kdy starosta nevykonává svou funkci dle zák. o obcích, rozsah stanoví zastupitelstvo obce.

Úřad obce:
tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci úřadu obce.

4. Kontaktní spojení:
Obecní úřad Svinošice
Svinošice 1
679 22 Lipůvka
telefon :516 431 727
e-mail: ou.svinosice@tiscali.cz
ID datové schránky: sjvavzj

5. Bankovní spojení:
Pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

Číslo účtu:
ČS Blansko  1361460349 / 0800
Místní poplatky lze uhradit také v hotovosti v pokladně úřadu obce.

6. Identifikační číslo organizace (IČO): 
00637700

7. Daňové identifikační číslo organizace(DIČ): 
Obec Svinošice není plátce DPH

8. Dokumenty:
Úřední e-deska

9. Žádosti o informace a příjem dalších podání: 
Žádosti o informace lze podat ústně, písemně a elektronicky, a to na obecním úřadu-Svinošice 1, 679 22 Lipůvka, telefon – 516 431 727, ou.svinosice@tiscali.cz

Úřední hodiny:

obecní úřad
pondělí    13,00 – 16,00
středa       8,00 – 12,00 13,00 – 17,00

pokladna
pondělí    13,00 – 16,00
středa       13,00 – 17,00

evidence obyvatel
pondělí    ————-
středa       16,00 – 17,00