🍪 Změnit souhlas

Kultura a sport

V naší obci funguje obecní knihovna. Půjčovní doba je jedenkrát týdně, a to vždy každou středu od 16:30 do 18:30 hodin. knihovnu pravidelně navštěvuje 40 čtenářů. Nabízí nepřeberné množství jak krásné, tak i odborné literatury pro děti i dospělé, možnost výpůjčky periodik. 

Čtenáři mají možnost zapůjčit si zde také přepis školních kronik z let 1889-1963 a přepis obecních kronik z let 1945 do současnosti, a to díky kronikáři obce Svinošice panu Zdeňku Smržovi ml. Obě kroniky jsou doplněny dobovými fotografiemi.

V lednu se paní Ilona Novotná a Jitka Skoupá účastní charitativního projektu Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek putuje každoročně na podporu lidí žijících v nouzi.

V únoru se tradičně koná ostatkový průvod masek obcí za doprovodu harmonikáře.

Srpen se nese v duchu krojovaných hodů. V pátek se každý rok staví v odpoledních hodinách hodová mája, následuje veřejná zkouška tanečních pásem. V sobotu se koná na návsi mše svatá následovaná tanečními pásmy nejmenších a předtančením moravské besedy stárků. Po průvodu krojovaných obcí se návštěvníci mohou těšit na taneční zábavu, která končí až v brzkých ranních hodinách. V majetku obce jsou od roku 2014 i vlastní kroje.

Každý rok je pro naše děti připraven maškarní ples a v červnu potom Dětský den se spoustou her a soutěží. Velké oblibě se v posledních letech těší pouštění balónků s přáním Ježíškovi a vánoční besídka, připravovaná dětmi pro naše starší spoluobčany.

Díky Sboru pro občanské záležitosti ve Svinošicích je pamatováno i na naše nejstarší spoluobčany. Členové sboru je navštěvují v den jejich narozenin a předají jim dárkový balíček s blahopřáním a kytičkou. Sbor pro občanské záležitosti také zajišťuje blahopřání novomanželům, vítání občánků do obce a zaslání kondolencí.

Od roku 2003 se v naší obci koná na konci prázdnin turnaj v petanque. V pátek se vždy koná turnaj pro děti do 18 let Svinošické kuličky. V sobotu následuje celodenní turnaj smíšených dvojic Svinošické koule. V roce 2017 byl zahájen turnaj Svinošice Open, kde mohou každoročně změřit síly i týmy z okolních vesnic.