Rozhlas

Změna úředních hodin Obecního úřadu

V návaznosti na Vládní zákaz volného pohybu lidí po ČR

Budou od pondělí 16.3.2020 upravené úřední hodiny
Obecního úřadu Svinošice a to takto:

Pondělí            13:00 až 16:00
Středa             13:00 až 16:00

Platby poplatků za odpady a psy provádějte pouze bezhotovostně dle instrukcí na webu obce
https://svinosice.cz/odpady/

Místní knihovna je s okamžitou platností uzavřena
Tyto změny platí do odvolání

Nabídka služby provedení nákupu

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-Co-2 a v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu vládou ČR zavádí Obecní úřad Svinošice od pondělí 16.3.2020 pro seniory, možnost zajištění nákupu a dovozu základních potravin a zboží.

Služba je určena pouze pro seniory, kteří bydlí sami a museli by si tento nákup obstarat sami.

Tato služba bude bezplatná.

V případě zájmu kontaktujte starostu na telefonním čísle 724 147 683 a domluvíte si další.

Touto službou chceme co nejvíce chránit nejvíce ohroženou skupinu občanů před možnou nákazou.

Tříkrálová sbírka 2020

I letos se v naší obci uskutečnila Tříkrálová sbírka. Vybraná částka činila 14 480 Kč, cože je o 1400 Kč více něž minulý rok. Celkově se v České republice vybralo 130 331 233 Kč.

Velký dík patří všem dárcům za vlídné přijetí a za to, že jsou opravdu štědří.

Více informací na www.trikralovasbirka.cz.

Pořízení odpadních nádob

Obec Svinošice se připojila k žádosti na získání finančních prostředků na pořízení 240 l plastových nádob pro domácnosti na papír a plast. Na daný záměr bude možné získat dotaci 85 % skrze Operační program životní prostředí. Spoluúčast 15 % hradí obec ze svého rozpočtu. S případnými zájemci obec podepíše smlouvu o zápůjčce, po pěti letech přechází nádoba do majetku domácnosti. Předpokládané dodání nádob je plánováno na podzim 2020.
Tímto řešením bychom chtěli ještě více separovat odpady a snižovat množství netříděného odpadu.
V současné době je volných několik desítek sběrných nádob, které bychom chtěli ještě nabídnout občanům.
V případě, že jste zatím nevyplnili dotazník a máte o tyto sběrné nádoby zájem, vyplňte dotazník viz níže a doručte na Obecní úřad Svinošice nebo naskenujte a zašlete na email starosta@svinosice.cz


Kompostéry

Obec Svinošice plánuje připojení se k projektu “Kompostování v obcích Jihomoravského Kraje II.V rámci tohoto projektu, pokud budeme úspěšní je možnost získat kompostéry pro občany obce včetně chatařů. Byl Vám doručen formulář, při zájmu o získání kompostéru, je nutné tento formulář vyplnit a podepsat a následně doručit na Obecní úřad Svinošice nebo naskenovat a zaslat na email starosta@svinosice.cz Termín je do konce února 2020, po tomto datu dodané formuláře nebude možné k tomuto projektu připojit.

Povinné čipování psů

POZOR od 1.1.2020

  • Chovatel je povinen zajistit aby byli psy platně očkováni proti vzteklině
  • Očkování psa proti vzteklině je platné pouze pokud je pes nezaměnitelně identifikován (čipováním nebo tetování)
  • Chovatel je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa.

Každý chovatel psa dnes ví, že očkování proti vzteklině je pro něj povinné. Tuto povinnost chovatelů zadává zákon o veterinární péči neboli veterinární zákon.

Málo chovatelů ovšem ví, že byla schválena novela veterinárního zákona, která říká, že s účinností od roku 2020 musí být každý pes, který se k veterinárnímu lékaři dostaví na očkování proti vzteklině, zároveň očipovaný. Jinými slovy, veterinární lékař již od roku 2020 nebude moci naočkovat proti vzteklině neočipovaného psa.

Nicméně každý chovatel, který přijde se svým neočipovaným psem na očkování proti vzteklině v roce 2020 a dále, bude vyzván, ale nechat svého psa očipovat.

Úkon je to jednorázový, s minimálním rizikem poškození zdraví psa. Čip velikosti rýžového zrna je umístěn v aplikační jehle. Ta se vbodne psovi pod kůži a čip se z jehly vytlačí do podkožního prostoru. Tam čip setrvá po celý život psa. Čip lze přečíst pomocí čtečky, kterou dnes disponuje téměř každý veterinární lékař či útulek.

Přidanou hodnotou tohoto úkonu je skutečnost, že psa lze zaregistrovat do databáze čipovaných psů. V případě ztráty psa jej pak může nálezce pomocí čipu identifikovat a díky databázi nalézt jeho majitele.