Rozhlas

Nabídka služby provedení nákupu

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-Co-2 a v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu vládou ČR zavádí Obecní úřad Svinošice od pondělí 16.3.2020 pro seniory, možnost zajištění nákupu a dovozu základních potravin a zboží.

Služba je určena pouze pro seniory, kteří bydlí sami a museli by si tento nákup obstarat sami.

Tato služba bude bezplatná.

V případě zájmu kontaktujte starostu na telefonním čísle 724 147 683 a domluvíte si další.

Touto službou chceme co nejvíce chránit nejvíce ohroženou skupinu občanů před možnou nákazou.

Tříkrálová sbírka 2020

I letos se v naší obci uskutečnila Tříkrálová sbírka. Vybraná částka činila 14 480 Kč, cože je o 1400 Kč více něž minulý rok. Celkově se v České republice vybralo 130 331 233 Kč.

Velký dík patří všem dárcům za vlídné přijetí a za to, že jsou opravdu štědří.

Více informací na www.trikralovasbirka.cz.

Pořízení odpadních nádob

Obec Svinošice se připojila k žádosti na získání finančních prostředků na pořízení 240 l plastových nádob pro domácnosti na papír a plast. Na daný záměr bude možné získat dotaci 85 % skrze Operační program životní prostředí. Spoluúčast 15 % hradí obec ze svého rozpočtu. S případnými zájemci obec podepíše smlouvu o zápůjčce, po pěti letech přechází nádoba do majetku domácnosti. Předpokládané dodání nádob je plánováno na podzim 2020.
Tímto řešením bychom chtěli ještě více separovat odpady a snižovat množství netříděného odpadu.
V současné době je volných několik desítek sběrných nádob, které bychom chtěli ještě nabídnout občanům.
V případě, že jste zatím nevyplnili dotazník a máte o tyto sběrné nádoby zájem, vyplňte dotazník viz níže a doručte na Obecní úřad Svinošice nebo naskenujte a zašlete na email starosta@svinosice.cz