🍪 Změnit souhlas

Součastnost

Poloha
Svinošice jsou malou obcí s 350 obyvateli a najdeme ji v sousedství Moravského krasu, jihozápadním směrem od města Blanska, na jižním úpatí Dubového kopce (523 m. n. m.) v údolí, tvořeném říčkou Kuřimkou. Od severního okraje obce se rozprostírá rozlehlý les, táhnoucí se kolem města Blanska k obci Černá Hora.

Obec má částečně rekreační charakter. Na okraji lesa severně od obce najdeme několik chat. Jižním směrem od Svinošic je oblast chráněného území Spálená skála a přírodní rezervace Babí lom, kterou tvoří skalnatý hřeben z křemičitých slepenců, porostlý přirozeným lesem. Rezervace se rozkládá na jižním a severním úbočí vrcholku Babí lom (562 m. n. m.). Na tomto vrcholku byla v letech 1959 až 1961 postavena zděná rozhledna, jež je volně přístupná veřejnosti.

Občanská vybavenost
Obec má budovu obecního úřadu s kancelářemi, společenskou místností a veřejnou knihovnou, kulturní dům, hřiště na nohejbal s klubovnou a skladem. V obci je hostinec, hotel s možností ubytování a několik soukromých provozoven služeb. Obec má vlastní kanalizaci, vodovodní síť, telefonní rozvod a možnost bezdrátového připojení k internetu. Obec je plynofikována. V roce 2018 byla v obci zřízena mateřská škola nad budovou kulturního domu.

Dopravní řešení
Územím prochází ve směru V-Z silnice II. třídy č. 379 z Blanska do Brna. Sousední obcí Lipůvka prochází silnice I. třídy č. 43 ve směru Brno – Svitavy.

Návštěvníky Svinošic mohou zaujmout nejen tradice jako jsou srpnové krojované hody či masopustní průvod obcí. Koná se zde také řada sportovních a kulturních akcí. Turnaje v šipkách, nohejbalu, stolním tenise nebo velký turnaj v petanque o putovní pohár, besídky, dětský den, maškarní karneval a pro dospělé degustátorská soutěž o nejlepší slivovici ,,Svinošická švestka “.