Odpady

V naší obci jsou umístěny kontejnery na recyklovatelný odpad pod mostem přes silnici 379. Umístěny zde jsou kontejnery na papír, sklo, plasty a bioodpad. Dále je po vesnici umístěno dalších 9 kontejnerů na bioodpad.

Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit, naleznete přímo na barevných sběrných nádobách. Více informací na stránkách www.jaktridit.cz.

Poplatky za svoz komunálního odpadu

Sazba poplatku za odvoz odpadu činí 500,- Kč/rok za osobu.

Platbu je možné provést v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách nebo bezhotovostně na účet 1361460349/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné nemovitosti a do zprávy pro příjemce uveďte: poplatek za odpady. Více informací v sekci dokumenty – poplatky(odkaz).

Svoz komunálního odpadu zajišťuje v obci firma SUEZ v úterý každé 2 týdny viz Kalendář svozů v roce2021.

Několikrát do roka je v obci přistaven velkoobjemový kontejner na směsný komunální odpad větších rozměrů. Sběr železného šrotu po vesnici zajišťuje SDH Lipůvka.

Dny pro pálení listí a větví jsou v obci stanoveny na základě Obecně závazné vyhlášky č. 02/2007 na úterý a sobotu. Prosíme spoluobčany o ohleduplnost a dodržování těchto termínů.

Sběr jedlých olejů probíhá vždy v 1 a 3 sobotu v měsíci od 9:00 do 10:00 v kabinách u hřiště.

Jedlé oleje lze předat ke sběru pouze v uzavřených PET lahvích.

Kam s použitými pneumatikami?

Zpětný odběr musí probíhat bez nároku na úplatu (zdarma), bez vázanosti na koupi nové pneumatiky či jiné služby a nesmí nadměrně zatěžovat konečného uživatele. Výrobce musí pneumatiky od konečného uživatele odebírat bez rozdílu jejich značky nebo typu. Nejbližší místa pro zpětný odběr jsou v Lažanech a v Šebrově, viz https://www.eltma.cz/sberna-mista.

Eko dvůr Lipůvka

Ostatní odpady, které nespadají do kategorií výše uvedených lze odvézt do Eko dvora v Lipůvce. Seznam druhů odpadů můžete nalézt v provozním řádu na stránkách: http://www.lipuvka.eu/obecni-urad/odpady-a-poplatky/sberny-dvur/.

Provozní doba Eko dvora:

Středa                  12:00 – 17:00

Pátek                   12:00 – 17:00

Sobota                 8:00 – 12:00