🍪 Změnit souhlas

Úřad

Povinně zveřejňované informace

1. Název:
Obec Svinošice

2. Důvod a způsob založení:
Důvod a způsob založení povinného subjektu jsou dány zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích(obecní zřízení), ve kterém jsou stanoveny podmínky pro činnost obce i obecního úřadu.

3. Organizační struktura:
Orgány obce:
Obecní zastupitelstvo má 5 členů, rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce a jeho povinnosti a pravomoci jsou dány zákonem

Starosta:
zastupuje obec navenek podle § 103 odst. 1 zákona o obcích, je volen zastupitelstvem.

Místostarosta:
zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v období, kdy starosta nevykonává svou funkci dle zák. o obcích, rozsah stanoví zastupitelstvo obce.

Úřad obce:
tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci úřadu obce.

4. Kontaktní spojení:
Obecní úřad Svinošice
Svinošice 1
679 22 Lipůvka
telefon :516 431 727
e-mail: [email protected]
ID datové schránky: sjvavzj

5. Bankovní spojení:
Pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

Číslo účtu:
ČS Blansko  1361460349 / 0800
Místní poplatky lze uhradit také v hotovosti v pokladně úřadu obce.

6. Identifikační číslo organizace (IČO):
00637700

7. Daňové identifikační číslo organizace(DIČ):
Obec Svinošice není plátce DPH

8. Dokumenty:
Úřední e-deska

9. Žádosti o informace a příjem dalších podání: 
Žádosti o informace lze podat ústně, písemně a elektronicky, a to na obecním úřadu-Svinošice 1, 679 22 Lipůvka, telefon – 516 431 727, [email protected]

Úřední hodiny:

Obecní úřad     
Pondělí – 13:00 – 16:00
Středa –    8:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Pokladna
Pondělí – 13:00 – 16:00
Středa –   13:00 – 17.00
Evidence obyvatel
Středa – 16:00 – 17.00

Starosta
Pondělí – 13:00 – 16:00
Úterý –        8:00 – 10:00
Středa –    13:00 – 17:00
Čtvrtek –    8:00 – 11:00
Pátek –       8:00 – 10:00

evidence obyvatel
pondělí    ————-
středa       16,00 – 17,00

Zastupitelstvo

starosta
Josef Hemzal
tel.: 724 147 683
email: [email protected]

místostarosta
evidence obyvatel
Vladimíra Antonovičová
tel.: 722 776 660
email: [email protected]

předseda kontrolního výboru
Ing. Tomáš Racek 
email: [email protected]

členové
Irena Dvořáková
Jiří Zeman

předseda finančního výboru
Ing. Milan Novotný
email: [email protected]

členové: 
Jana Páleníková
Michal Vala

předseda komise pro životní prostředí a ekologii
Jan Večeřa
email: [email protected]

členové:
Tomáš Měcháček
Eva Měcháčková

Územní plán

Registr oznámení

https://svinosice.centralni-adresa.net/