🍪 Změnit souhlas

Knihovna

„Každá kniha má duši – duši toho, kdo ji psal, a duši těch, kdo ji četli a snili s ní.“

Carlos Ruiz Zafón – španělský spisovatel

Kontakt:                                OBECNÍ KNIHOVNA SVINOŠICE

                                                   Svinošice 1

                                                   679 22  Lipůvka

E-mail:                                    [email protected]

Telefon:                                  516 431 727; 722 776 660

Knihovnice:                          Vladimíra Antonovičová

Půjčovní doba:                    středa 16.30 – 18.30 hod.

Služby:

  • půjčování knih a časopisů pro dospělé a dětské čtenáře
  • informační služby
  • meziknihovní výpůjční služba
  • besedy, výstavky
  • přístup na internet