🍪 Změnit souhlas

Pronájmy bytů ve vlastnictví obce Svinošice a krátkodobé pronájmy obecních prostor

Pravidla přijímání a vyřizování žádostí o nájem bytů ve vlastnictví obce Svinošice

Krátkodobý pronájem obecních prostor lze zarezervovat v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách nebo na e-mailové adrese starosta@svinosice.cz

Půjčovní řády jsou v platnosti od 1.7. 2019.

Pronájem kulturního domu

Pronájem kabin u hřiště