🍪 Změnit souhlas

Co si kde vyřídím

Hlášení trvalého pobytu

Vyřizuje OÚ Svinošice.

Co potřebujete: – platný občanský průkaz

                                   – vyplněnou žádost, kterou obdržíte na úřadě        

                                   – doklad opravňující užívat byt nebo dům

Kolik to bude stát: správní poplatek ve výši 50,- Kč.

Více informací v sekci dokumenty.

Poplatky za psa

Poplatek ze psů platí každý občan s trvalým pobytem v obci a je držitel psa.
Držitel psa je povinen provést do 31.1.2020, ohlašovací povinnost na Obecním úřadu Svinošice o držení psa a vyplnit ohlašovací formulář, který je zpracován v souladu s GDPR.

Sazba poplatku ze psů činí za prvního psa 100 Kč za rok, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150 Kč ročně.

Za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 70 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 105,- Kč ročně

Poplatek je možné uhradit v kanceláři OÚ v úředních hodinách pokladny nebo bezhotovostně na účet: 1361460349/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné a do zprávy pro příjemce napište: poplatek za psa.

Ověřování podpisů a listin

Zajišťuje obecní úřad Lipůvka v úředních hodinách:

Pondělí           8:00-11:30      12:30-17:00

Středa             8:00-11:30      12:30-17:00

Matrika

Pro obec Svinošice vyřizuje všechny záležitosti týkající se matriky OÚ Lipůvka v úředních hodinách.

Agenda občanských průkazů, cestovních dokladů, řidičských průkazů a technických průkazů vozidel

Vyřizuje odbor vnitřních věcí MěÚ Blansko.

Úřední hodiny                

Pondělí                8:00-17:00

Úterý                   8:00-14:00

Středa                  8:00-17:00

Čtvrtek                ——     

Pátek                   8:00-12:00                                      

Informace na stránkách: https://www.blansko.cz/meu/odbor-vnitrnich-veci/

Úřad práce Blansko

Pracoviště Blansko, Vodní 1992/9

Úřední hodiny

Pondělí                8:00-12:00 13:00-17:00

Úterý                   8:00-11:00

Středa                  8:00-12:00 13:00-17:00

Čtvrtek                8:00-11:00         

Pátek                   8:00-11:00 (jen příjem žádostí a pozvaní)

https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhm/kop/blansko/kontakty?fyz=1000000103000#detailMisto

Okresní správa sociálního zabezpečení

Pracoviště Blansko, Seifertova 5

Úřední hodiny                  Podatelna                          Pokladna

Pondělí                8:00-17:00                         8:00-17:00                         8:00-12:00 13:00-16:30

Úterý                   8:00-14:00                         8:00-16:00                         —–      

Středa                  8:00-17:00                         8:00-17:00                         8:00-12:00 13:00-16:30

Čtvrtek                8:00-14:00                         8:00-16:00                         —–      

Pátek                   —–                                     8:00-12:00                         —–

Stavební úřad

MěÚ Blansko, náměstí Republiky 1

Úřední hodiny:

Pondělí                8:00-17:00

Středa                  8:00-17:00

Živnostenský úřad

MěÚ Blansko, náměstí Republiky 1

Úřední hodiny:

Pondělí                8:00-17:00

Středa                  8:00-17:00