Novinky

Audit sběrových nádob

jak jste byli informováni emailem i tištěným letákem pro zavedení RFID čipů na svozové nádoby na směsný odpad, musíme v součinnosti se svozovou společností SUEZ zpracovat seznam těchto nádob. Z tohoto důvodu žádáme všechny občany, aby ve svozové dny přistavili všechny nádoby i ty které nebudou plné a případně je budete v budoucnu jednorázově využívat. Dále aby jste každou nádobu opatřili číslem popisným, stačí nalepit papír s číslem na víko (neuvádět jméno). Zároveň žádáme, aby jste tyto nádoby ponechali neuklizené až do večerních hodin, aby současně se svozovou společností jsme si i my mohli celou obec obejít a tento seznam vytvořit. Bude se dělat soupis všech nádob, provedení (plast, kov) a také objem. Tento soupis se bude provádět po dva svozové termíny a to úterý 22.9. a další svoz úterý 6.10.2020.

KORONAVIRUS

aktualizováno: 24.9.2020

Pro styk s Obecním úřadem Svinošice upřednostňovat písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné.
Pro kontakt využívat emailovou adresu: starosta@svinosice.cz ,
telefonního čísla: 724 147 683 – přímý kontakt na starostu

Při nutném osobním kontaktu využívat pouze úřední hodiny:
pondělí 13,00 16,00
středa 8,00 – 12,00 a 13,00 – 17,00
nejlépe po telefonní domluvě

DŮLEŽITÉ KONTAKTY:

Webové stránky Ministerstva zdravotnictví České republiky s informacemi ke koronaviru:
https://koronavirus.mzcr.cz/

Koronavirus infolinka KHS JmK: +420 773 768 994, po-pá: 8:00-17:00

Mimo tuto dobu funguje Infolinka Státního zdravotního ústavu: +420 724 810 106, +420 725 191 367

Informační linka krajského úřadu JmK: 800 129 921, denně 7:00-19:00 

Povinné čipování psů

POZOR od 1.1.2020

  • Chovatel je povinen zajistit aby byli psy platně očkováni proti vzteklině
  • Očkování psa proti vzteklině je platné pouze pokud je pes nezaměnitelně identifikován (čipováním nebo tetování)
  • Chovatel je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa.

Každý chovatel psa dnes ví, že očkování proti vzteklině je pro něj povinné. Tuto povinnost chovatelů zadává zákon o veterinární péči neboli veterinární zákon.

Málo chovatelů ovšem ví, že byla schválena novela veterinárního zákona, která říká, že s účinností od roku 2020 musí být každý pes, který se k veterinárnímu lékaři dostaví na očkování proti vzteklině, zároveň očipovaný. Jinými slovy, veterinární lékař již od roku 2020 nebude moci naočkovat proti vzteklině neočipovaného psa.

Nicméně každý chovatel, který přijde se svým neočipovaným psem na očkování proti vzteklině v roce 2020 a dále, bude vyzván, ale nechat svého psa očipovat.

Úkon je to jednorázový, s minimálním rizikem poškození zdraví psa. Čip velikosti rýžového zrna je umístěn v aplikační jehle. Ta se vbodne psovi pod kůži a čip se z jehly vytlačí do podkožního prostoru. Tam čip setrvá po celý život psa. Čip lze přečíst pomocí čtečky, kterou dnes disponuje téměř každý veterinární lékař či útulek.

Přidanou hodnotou tohoto úkonu je skutečnost, že psa lze zaregistrovat do databáze čipovaných psů. V případě ztráty psa jej pak může nálezce pomocí čipu identifikovat a díky databázi nalézt jeho majitele.