🍪 Změnit souhlas

Novinky

Výstavba splaškové kanalizace

Aktuální rozsah prací na kanalizaci k 8.4.2024

Výstavba odboček nemusí korespondovat s vyznačením na mapě, stavební firma dělá odbočky dle doručených podkladů od projektanta a v návaznosti na průjezdnost jednotlivých úseků.
Aktuálně se budou realizovat přípojky v „uličce“ , dále se betonují dvě šachty a to u domu p. Šebesty a ve „dvoře“.
V nejbližší době se započnou práce na čerpací stanici ČS 2 na kopci směrem do Luhů, kde se budou dělat terénní úpravy a další přípravné práce pro technické vystrojení čerpací stanice a její připojení do kanalizace.
Za mostem a to za zahradou p. Páleníka na poli se musí vyměnit instalovaná šachta, která se nyní vyrábí.

Vysvětlení následujícího postupu.  
Stavba kanalizace podle smlouvy bude ukončena k 30.10.2024, toto datum ale ještě neumožňuje připojení, to je podmíněno dalšími kroky:  
1. stavba musí být zkolaudována a uvedena do provozu, informaci na obec dodá svazek, který je investor a stavebník,  
2. každý kdo se následně bude připojovat, musí mít platný územní souhlas pro „přípojku“ – projektant Ing. Hlavínek pro všechny kdo mají zájem ( v současné době je to většina občanů) tento projekt zpracuje a zajistí kompletní administraci včetně vydání souhlasu.
Po zpracování a dodání stavebních projektů na jednotlivé přípojky na obecní úřad budete všichni pro které se projekt zpracovává s tímto vyrozuměni a tento projekt si, jak bylo oznámeno, za částku 4 500,- Kč na úřadě vyzvednete.  
Po samotné realizaci ještě musí proběhnout kontrola od technika VAS na provedení přípojky.
Dále každý kdo bude mít toto hotové bude osloven vaskou s návrhem smlouvy na placení stočného.  
Vidíte, že vybudováním samotné kanalizace to nekončí, pro zdárné připojení nemovitostí bude ještě nutné uskutečnit několik jak administrativních, tak i technických úkonů.

Etapa III 3. část od 21.12.2023 do 31.10.2024
Prodloužení uzavírky místních komunikací
195/1 – od Obecního úřadu směrem k Lipůvce po konec obce  – spojnice MK a II/379
360/1 – od Obecního úřadu směrem na náves
121/1 – od návsi směrem ke křižovatce II/379
Rozsah uzavírky: úplná uzavírka s možným vjezdem pro rezidenty a s povolením stavby.
Od 1.1.2024 se budou kopat odbočky pro jednotlivé nemovitosti.
Autobusová dopravaautobusy nebudou projíždět obcí, ale pouze po silnici II/379
U autobusových zastávek na silnici II/379 bude dopravním značením snížena rychlost na 50 km:
Obec zajistí řádně proškoleného pracovníka pouze pro dozor bez dalších pravomocí, při přecházení dětí
z tzv. školních autobusů a to v těchto časech příjezdu autobusů ze směru od Lipůvky:
12,46 – 13,51 – 14,21 – 14,51 a 15,16 hodin dle jízdního řádu linky 152

Zastávka „Svinošice, náves“ – bude v době uzavírky neobsluhovaná
Zastávky u silnice II/379 „Svinošice směr Kuřim a Svinošice směr Blansko“ – beze změny