🍪 Změnit souhlas

Novinky

Výdej kompostérů

Kdo si závazně objednal dodání kompostérů, může si je převzít.
Výdeje budou pouze v úřední hodiny a to do konce září, poté nevyzvednuté kompostéry budou nabídnuty dalším občanům, kteří projeví o ně zájem.
V případě se lze domluvit telefonicky na jiný termín: 724 147 683.


Uzavírky komunikací v okolí

začíná doba prací na komunikacích a nás se dotknou tyto uzavírky:
1. uzavírka silnice II/379 v Nuzířově od 4.7.2022 – výstavba kanalizace
2. uzavírka místní komunikace Lipůvka u školy od 25.7. do 31.8.2022 – úprava předprostoru ZŠ Lipůvka
3. Kuřim rekonstrukce vozovky a uličního prostoru v ulicích Legionářská, nám. Osvobození a Blanenská – část 2
Rekonstrukce vozovky a uličního prostoru v ulicích Legionářská, nám. Osvobození a Blanenská – část 2 – Město Kuřim (kurim.cz)

Pomoc Ukrajině

Informace k možnostem pomoci Ukrajině.

nebo Diecézní charitu Brno která se připojila ke sbírce Charity Česká republika, více na  https://www.charita.cz/podporte-nas/darujte/v-zahranici/charita-pro-ukrajinu/, kde je možné zaslat finanční podporu. Tato pomoc se jeví aktuálně jako nejefektivnější – z prostředků je možné zakoupit, co je konkrétně zapotřebí.

Na Linku pomoci Blansko se mohou obracet lidé s přímou nabídkou pomoci, např. možnosti ubytování, telefonní čísla 516 410 668 nebo 737 234 078 . jsou k dispozici nepřetržitě. Správa uprchlických zařízení nabízí svoje ubytovací kapacity a shromažďuje informace o možnostech ubytování pro větší skupiny osob. Informace k možnostem ubytovávání jsou na stránkách MVČR https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx

Charita ČR zřídila infolinku pro ukrajinsky mluvící https://www.charita.cz/jak-pomahame/doma/integrace-cizincu/infolinka-v-ukrajinstine/.

Pytle se směsným komunálním odpadem

Svozová společnost SUEZ oznamuje, nejpozději od 1.8.2021 nebudou z důvodu zajištění bezpečnosti osádky svozových vozů brát pytle, které jsou umístěné u nádob. Je nutné, aby jste využívali pouze standardizované nádoby na odpad, které máte opatřené čipem.
Minulý týden došlo k tomu, že jeden člen osádky byl obsahem odpadu v pytlech zraněn.
Pytlový svoz plastů a papírů od domu není tímto nařízením omezen a bude dále pokračovat.