Novinky

Pytle se směsným komunálním odpadem

Svozová společnost SUEZ oznamuje, nejpozději od 1.8.2021 nebudou z důvodu zajištění bezpečnosti osádky svozových vozů brát pytle, které jsou umístěné u nádob. Je nutné, aby jste využívali pouze standardizované nádoby na odpad, které máte opatřené čipem.
Minulý týden došlo k tomu, že jeden člen osádky byl obsahem odpadu v pytlech zraněn.
Pytlový svoz plastů a papírů od domu není tímto nařízením omezen a bude dále pokračovat.

Platba za odpady

Blíží se termín pro zaplacení poplatků které jsou splatné jednorázově a to nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku.
Sazba poplatku za odvoz odpadu činí 500,- Kč za rok a osobu nebo nemovitost.
Poplatek ze psů platí každý občan s trvalým pobytem v obci a je držitel psa.
Sazba poplatku ze psů činí za prvního psa 100 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150 Kč ročně. Za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 70 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 105,- Kč ročně
Platby je možné uhradit hotovostně v úřední dny pokladny tj. pondělí 13 – 16 hodin a středa od 13 – 17 hodin v kanceláři Obecního úřadu Svinošice.
Platbu je také možné provést bezhotovostně převodem na účet Obce Svinošice, kde jako variabilní symbol uvádějte vždy číslo popisné a do zprávy pro příjemce uveďte zda se jedná o platbu za odpady za občana nebo nemovitost a nebo platbu za psa.
Číslo účtu 1361460349/0800

Nový čas pojízdné prodejny

od středy 11.11.2020 bude pojízdná prodejna dojíždět do naši obce v nový čas a to 12,50 až 13,00 hodin. Stanoviště zůstává stejné na návsi za kapličkou.