🍪 Změnit souhlas

Novinky

Výstavba splaškové kanalizace

Aktuální rozsah prací na kanalizaci k 7.9.2023

Pracuje se a do dokončení úseků bude pracovat v těchto lokalitách:
1. pokračování v lokalitě nad obecním úřadem, po dům č.p. 127 od úřadu bude komunikace průjezdná
2. výstavba kanalizace v prostoru křižovatky u kapličky a pokračováním k silnici III/379 (hlavní silnice) – chodník neomezen
3. výstavba kanalizace v prostoru od bývalé hospody ke křižovatce za zahradami. Příjezd do „uličky bude zajištěn dle místa výstavby buď od návsi nebo objízdnou trasou přes Šebrov.

Zprůjezdněné komunikace: Od Lipůvky po náves, od návsi kolem hotelu směr Vyhnálov, za zahradami z objízdné trasy přes Šebrov.

Etapa III 2. část od 1.9.2023 do 31.12.2023
Budou uzavřeny tyto místní komunikace
195/1 – od Obecního úřadu směrem k Lipůvce po konec obce  – spojnice MK a II/379
360/1 – od Obecního úřadu směrem na náves
121/1 – od návsi směrem ke křižovatce II/379
Rozsah uzavírky: úplná uzavírka s možným vjezdem pro rezidenty a s povolením stavby.
Autobusová dopravaautobusy nebudou projíždět obcí, ale pouze po silnici II/379
U autobusových zastávek na silnici II/379 bude dopravním značením snížena rychlost na 50 km:
Obec zajistí řádně proškoleného pracovníka na dozor při přecházení dětí z tzv. školních autobusů a to v těchto časech příjezdu autobusů ze směru od Lipůvky:
12,46 – 13,51 – 14,21 – 14,51 a 15,16 hodin dle jízdního řádu linky 152

Zastávka „Svinošice, náves“ – bude v době uzavírky neobsluhovaná
Zastávky u silnice II/379 „Svinošice směr Kuřim a Svinošice směr Blansko“ – beze změny

Charitní poradna pomáhá lidem řešit rostoucí ceny energií

Také na Blanensku přibývá lidí, kteří se kvůli rostoucím cenám energií dostávají na hranici existenčního minima. Často k tomu řeší spory s dodavateli nebo zprostředkovateli energií. Charitní poradna Oblastní charity Blansko těmto lidem zdarma nabízí pomoc.
„Pracovnice poradny například radí lidem, kteří nesouhlasí s navýšenými zálohami za energie. Společně řešíme, zda je možné bránit se proti tomuto navýšení a jaké kroky můžou podniknout k jejich snížení,“ přibližuje vedoucí poradny Kateřina Korbelová.
Lidé se v poradně dozví, za jakých podmínek lze přejít k jiným dodavatelům, o jaké sociální dávky si mohou žádat nebo jak se bránit proti navýšení energií. „Klientům také pomáháme například s vyplněním potřebných formulářů pro získání sociálních dávek, sepsání případné výpovědi dodavateli či zprostředkovateli, s žádostí na Energetický regulační úřad,“ doplňuje vedoucí poradny.
Vedle pomoci s energiemi Charitní poradna dále pomáhá lidem při řešení dluhů, v pracovně-právních vztazích, rodinných a občanských vztazích, při jednání s úřady, v ochraně spotřebitele, při podání žádostí o sociální dávky apod. 
Na Charitní poradnu se mohou lidé obracet od pondělí do pátku na telefonním čísle 516 411 583.

Pytle se směsným komunálním odpadem

Svozová společnost SUEZ oznamuje, nejpozději od 1.8.2021 nebudou z důvodu zajištění bezpečnosti osádky svozových vozů brát pytle, které jsou umístěné u nádob. Je nutné, aby jste využívali pouze standardizované nádoby na odpad, které máte opatřené čipem.
Minulý týden došlo k tomu, že jeden člen osádky byl obsahem odpadu v pytlech zraněn.
Pytlový svoz plastů a papírů od domu není tímto nařízením omezen a bude dále pokračovat.