Novinky

Tradiční hody

Dali jsme si termín, kdy rozhodneme o tom, zda se hody vůbec uskuteční a případně v jakém režimu.
Tento termín je 30.6.2020, později už rozhodnout nepůjde.
Nyní je povoleno a prezentováno, že lze umožnit vstup 2 500 lidí na hromadné akce, ale toto je podmiňováno zachování oddělených skupin po maximálně 500 lidech a dodržováním dalších přísných hygienických opatření a podmínek.
Účastníci akcí se ale nesmějí pohybovat mezi sektory a musí dodržovat odstup nejméně 1,5 metru od lidí, kteří nejsou z jejich domácnosti.
Abychom, pokud nám to podmínky dovolí, byli připraveni, tak v tuto chvíli probíhají přípravy, jak v minulosti.

KORONAVIRUS

aktualizováno: 5.6.2020

Pro styk s Obecním úřadem Svinošice upřednostňovat písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné.
Pro kontakt využívat emailovou adresu: starosta@svinosice.cz ,
telefonního čísla: 724 147 683 – přímý kontakt na starostu

Při nutném osobním kontaktu využívat pouze úřední hodiny:
pondělí 13,00 16,00
středa 8,00 – 12,00 a 13,00 – 17,00
nejlépe po telefonní domluvě

DŮLEŽITÉ KONTAKTY:

Webové stránky Ministerstva zdravotnictví České republiky s informacemi ke koronaviru:
https://koronavirus.mzcr.cz/

Koronavirus infolinka KHS JmK: +420 773 768 994, po-pá: 8:00-17:00

Mimo tuto dobu funguje Infolinka Státního zdravotního ústavu: +420 724 810 106, +420 725 191 367

Informační linka krajského úřadu JmK: 800 129 921, denně 7:00-19:00 

Povinné čipování psů

POZOR od 1.1.2020

  • Chovatel je povinen zajistit aby byli psy platně očkováni proti vzteklině
  • Očkování psa proti vzteklině je platné pouze pokud je pes nezaměnitelně identifikován (čipováním nebo tetování)
  • Chovatel je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa.

Každý chovatel psa dnes ví, že očkování proti vzteklině je pro něj povinné. Tuto povinnost chovatelů zadává zákon o veterinární péči neboli veterinární zákon.

Málo chovatelů ovšem ví, že byla schválena novela veterinárního zákona, která říká, že s účinností od roku 2020 musí být každý pes, který se k veterinárnímu lékaři dostaví na očkování proti vzteklině, zároveň očipovaný. Jinými slovy, veterinární lékař již od roku 2020 nebude moci naočkovat proti vzteklině neočipovaného psa.

Nicméně každý chovatel, který přijde se svým neočipovaným psem na očkování proti vzteklině v roce 2020 a dále, bude vyzván, ale nechat svého psa očipovat.

Úkon je to jednorázový, s minimálním rizikem poškození zdraví psa. Čip velikosti rýžového zrna je umístěn v aplikační jehle. Ta se vbodne psovi pod kůži a čip se z jehly vytlačí do podkožního prostoru. Tam čip setrvá po celý život psa. Čip lze přečíst pomocí čtečky, kterou dnes disponuje téměř každý veterinární lékař či útulek.

Přidanou hodnotou tohoto úkonu je skutečnost, že psa lze zaregistrovat do databáze čipovaných psů. V případě ztráty psa jej pak může nálezce pomocí čipu identifikovat a díky databázi nalézt jeho majitele.