Aktuality

KORONAVIRUS

aktualizováno: 24.9.2020

Pro styk s Obecním úřadem Svinošice upřednostňovat písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné.
Pro kontakt využívat emailovou adresu: starosta@svinosice.cz ,
telefonního čísla: 724 147 683 – přímý kontakt na starostu

Při nutném osobním kontaktu využívat pouze úřední hodiny:
pondělí 13,00 16,00
středa 8,00 – 12,00 a 13,00 – 17,00
nejlépe po telefonní domluvě

DŮLEŽITÉ KONTAKTY:

Webové stránky Ministerstva zdravotnictví České republiky s informacemi ke koronaviru:
https://koronavirus.mzcr.cz/

Koronavirus infolinka KHS JmK: +420 773 768 994, po-pá: 8:00-17:00

Mimo tuto dobu funguje Infolinka Státního zdravotního ústavu: +420 724 810 106, +420 725 191 367

Informační linka krajského úřadu JmK: 800 129 921, denně 7:00-19:00 

Ekodvůr Lipůvka

Jak jste byli informováni, od 1.7.2019 bude zaveden nový systém evidence odpadů uloženého do ekodvoru Lipůvka. Od tohoto data budou občané Svinošic povinni při uložení jakéhokoliv odpadu doložit trvalý pobyt v obci Svinošice. Obsluha ekodvoru bez doložení totožnosti nebude přijímat jakýkoliv odpad.
Po doložení totožnosti obsluha ekodvoru načte čárový kód, a tento odpad přijme.
Na základě této evidence bude obec Lipůvka následně ke konci roku účtovat obci Svinošice náklady za odpad, který její občané uložili do sběrného dvoru.