🍪 Změnit souhlas

Aktuality

Výstavba splaškové kanalizace

Aktuální rozsah prací na kanalizaci k 27.5.2024

V současné době se dokončil poslední úsek kanalizace a vodovodního řadu v úseku náves – směr Šebrov.Po provedení všech revizí a zkoušek budovaného úseku se ještě budou zde provádět odbočky kanalizace a přepojovat vodovodní přípojky na nové potrubí. Také se budou ještě realizovat odbočky v lokalitě nové zástavby směrem k Šebrovu a odbočky v „uličce“ , dále se betonuje jedna šachta a to ve „dvoře“.
Za mostem a to za zahradou p. Páleníka na poli se musí vyměnit instalovaná šachta, která se nyní vyrábí.

Od pondělí 27.5.2024 začnou přípravy povrchů komunikací pro zbudování povrchů. Toto se bude dělat po úsecích z důvodu omezení průjezdnosti těchto úseků.Začne se úsek od domu pana Valy – čalounictví směrem k Lipůvce. V tomto seku se budou provádět přípravy komunikace pro frézování a další práce spojené s pokládkou povrchu.
Takto se připraví celý úsek od OÚ směrem k Lipůvce a poté se bude teprve dělat povrch v celém úseku. Těmito pracemi bude omezen příjezd v pracovní hodiny k jednotlivým nemovitostem, bude to stejný systém jak loni při výstavbě kanalizace, ale upozorňuji všechny, že to bude větší zásah do komunikace v celé šířce a tudíž musím Vás všechny požádat, aby jste neparkovali auta na těchto komunikacích, v době provádění prací.

Vysvětlení následujícího postupu.  
Stavba kanalizace podle smlouvy bude ukončena k 30.10.2024, toto datum ale ještě neumožňuje připojení, to je podmíněno dalšími kroky:  
1. stavba musí být zkolaudována a uvedena do provozu, informaci na obec dodá svazek, který je investor a stavebník,  
2. každý kdo se následně bude připojovat, musí mít platný územní souhlas pro „přípojku“ – projektant Ing. Hlavínek pro všechny kdo mají zájem ( v současné době je to většina občanů) tento projekt zpracuje a zajistí kompletní administraci včetně vydání souhlasu.
Po zpracování a dodání stavebních projektů na jednotlivé přípojky na obecní úřad budete všichni pro které se projekt zpracovává s tímto vyrozuměni a tento projekt si, jak bylo oznámeno, za částku 4 500,- Kč na úřadě vyzvednete.  
Po samotné realizaci ještě musí proběhnout kontrola od technika VAS na provedení přípojky.
Dále každý kdo bude mít toto hotové bude osloven vaskou s návrhem smlouvy na placení stočného.  
Vidíte, že vybudováním samotné kanalizace to nekončí, pro zdárné připojení nemovitostí bude ještě nutné uskutečnit několik jak administrativních, tak i technických úkonů.


Autobusová dopravaautobusy nebudou projíždět obcí, ale pouze po silnici II/379
U autobusových zastávek na silnici II/379 bude dopravním značením snížena rychlost na 50 km:
Obec zajistí řádně proškoleného pracovníka pouze pro dozor bez dalších pravomocí, při přecházení dětí
z tzv. školních autobusů a to v těchto časech příjezdu autobusů ze směru od Lipůvky:
12,46 – 13,51 – 14,21 – 14,51 a 15,16 hodin dle jízdního řádu linky 152

Zastávka „Svinošice, náves“ – bude v době uzavírky neobsluhovaná
Zastávky u silnice II/379 „Svinošice směr Kuřim a Svinošice směr Blansko“ – beze změny