Aktuality

Odkanalizování obce Svinošice

Projekční společnost obnovuje obchůzky nemovitostí v obci Svinošice v rámci přípravy projektu na odkanalizování obce Svinošice.  Následující obchůzky se budou týkat nemovitostí ve 4. a 5. termínu viz. přiložená situace. 
Obchůzky proběhnou ve dnech :
4. termín- 26.11. 2020 od 15 do 18 h
5.termín- 3.12. 2020  od 15 do 18 h

Josef Hemzal
starosta

Ekodvůr Lipůvka

Jak jste byli informováni, od 1.7.2019 bude zaveden nový systém evidence odpadů uloženého do ekodvoru Lipůvka. Od tohoto data budou občané Svinošic povinni při uložení jakéhokoliv odpadu doložit trvalý pobyt v obci Svinošice. Obsluha ekodvoru bez doložení totožnosti nebude přijímat jakýkoliv odpad.
Po doložení totožnosti obsluha ekodvoru načte čárový kód, a tento odpad přijme.
Na základě této evidence bude obec Lipůvka následně ke konci roku účtovat obci Svinošice náklady za odpad, který její občané uložili do sběrného dvoru.