🍪 Změnit souhlas

Aktuality

Výstavba splaškové kanalizace

Budování splaškové kanalizace začalo předáním staveniště v pondělí 24.4.2023.

Samotná realizace je řešena v několika fázích a v první fázi je rozdělena do dvou etap:
Etapa I od začátku do 17.6.2023
Budou uzavřeny tyto místní komunikace
246/1, 233/2 – náves, kolem hotelu 
359/1  – za zahradami
121/1, 105/1 a 499 komunikace od návsi směrem pod most, za mostem

Etapa II od 18.6.2023 do 18.9.2023
Budou uzavřeny tyto místní komunikace
246/1, 233/2 – náves, kolem hotelu 
246/1, 263, 310/1 – místní část Vyhnálov směrem na kopec
121/1, 105/1 a 499 komunikace od návsi směrem pod most, za mostem

Další fáze bude v době prázdnin, úsek od Lipůvky po náves a to z důvodu průjezdů školních autobusů obcí.
O přesném harmonogramu a dalších fázích budete průběžně a včas informováni.
Stavební firma musí zajistit přístup k nemovitostem dotčených uzavírkou a vždy zajistit průjezd složkám IZS.

Samozřejmě se může vyskytnout nějaký nepředpokládaný problém. O něm budete aktuálně informováni jak na webu obce, tak emaily a místním rozhlasem.

Charitní poradna pomáhá lidem řešit rostoucí ceny energií

Také na Blanensku přibývá lidí, kteří se kvůli rostoucím cenám energií dostávají na hranici existenčního minima. Často k tomu řeší spory s dodavateli nebo zprostředkovateli energií. Charitní poradna Oblastní charity Blansko těmto lidem zdarma nabízí pomoc.
„Pracovnice poradny například radí lidem, kteří nesouhlasí s navýšenými zálohami za energie. Společně řešíme, zda je možné bránit se proti tomuto navýšení a jaké kroky můžou podniknout k jejich snížení,“ přibližuje vedoucí poradny Kateřina Korbelová.
Lidé se v poradně dozví, za jakých podmínek lze přejít k jiným dodavatelům, o jaké sociální dávky si mohou žádat nebo jak se bránit proti navýšení energií. „Klientům také pomáháme například s vyplněním potřebných formulářů pro získání sociálních dávek, sepsání případné výpovědi dodavateli či zprostředkovateli, s žádostí na Energetický regulační úřad,“ doplňuje vedoucí poradny.
Vedle pomoci s energiemi Charitní poradna dále pomáhá lidem při řešení dluhů, v pracovně-právních vztazích, rodinných a občanských vztazích, při jednání s úřady, v ochraně spotřebitele, při podání žádostí o sociální dávky apod. 
Na Charitní poradnu se mohou lidé obracet od pondělí do pátku na telefonním čísle 516 411 583.