Aktuality

Odkanalizování obce Svinošice, napojení na čistírnu odpadních vod

Seznámení občanů s „Investičním záměrem odkanalizování obcí Lipůvka, Svinošice, Lažany, Milonice, Závist a Újezd u Černé Hory“ se uskuteční ve čtvrtek 13. února od 18 hodin v sále kulturního domu Svinošice.
Seznámení proběhne za účasti projektanta a zástupců VAS a VAK Boskovice.

Ekodvůr Lipůvka

Jak jste byli informováni, od 1.7.2019 bude zaveden nový systém evidence odpadů uloženého do ekodvoru Lipůvka. Od tohoto data budou občané Svinošic povinni při uložení jakéhokoliv odpadu doložit trvalý pobyt v obci Svinošice. Obsluha ekodvoru bez doložení totožnosti nebude přijímat jakýkoliv odpad.
Po doložení totožnosti obsluha ekodvoru načte čárový kód, a tento odpad přijme.
Na základě této evidence bude obec Lipůvka následně ke konci roku účtovat obci Svinošice náklady za odpad, který její občané uložili do sběrného dvoru.