🍪 Změnit souhlas

Aktuality

Výstavba splaškové kanalizace

Aktuální rozsah prací na kanalizaci k 12.2.2024

Výstavba odboček nemusí korespondovat s vyznačením na mapě, stavební firma dělá odbočky dle doručených podkladů od projektanta a v návaznosti na průjezdnost jednotlivých úseků.

Etapa III 3. část od 21.12.2023 do 31.10.2024
Prodloužení uzavírky místních komunikací
195/1 – od Obecního úřadu směrem k Lipůvce po konec obce  – spojnice MK a II/379
360/1 – od Obecního úřadu směrem na náves
121/1 – od návsi směrem ke křižovatce II/379
Rozsah uzavírky: úplná uzavírka s možným vjezdem pro rezidenty a s povolením stavby.
Od 1.1.2024 se budou kopat odbočky pro jednotlivé nemovitosti.
Autobusová dopravaautobusy nebudou projíždět obcí, ale pouze po silnici II/379
U autobusových zastávek na silnici II/379 bude dopravním značením snížena rychlost na 50 km:
Obec zajistí řádně proškoleného pracovníka pouze pro dozor bez dalších pravomocí, při přecházení dětí
z tzv. školních autobusů a to v těchto časech příjezdu autobusů ze směru od Lipůvky:
12,46 – 13,51 – 14,21 – 14,51 a 15,16 hodin dle jízdního řádu linky 152

Zastávka „Svinošice, náves“ – bude v době uzavírky neobsluhovaná
Zastávky u silnice II/379 „Svinošice směr Kuřim a Svinošice směr Blansko“ – beze změny