Projekty

Hotové projekty

Oprava kulturního domu

V dubnu 2019 byla dokončena oprava kulturního domu. Proběhla výměna a broušení parket a celý prostor byl nově vymalován. Zakoupeny byly nové židle a stoly, tím se stanovila kapacita k sezení na 60 míst. Do kuchyňky bylo pořízeno nádobí včetně sklenic. Více v přiložené galerii.

Zakoupení laviček

V květnu roku 2019 bylo zakoupeno celkem 7 nových laviček. Lavičky jsou umístěny na návsi a u hřiště, další budou postaveny u silnice směrem na Šebrov u Božích muk, u chodníku směrem na Lipůvku a při cestě k hájovně. Dále byly na několika místech v obci rozmístěny sáčky na psí exkrementy.

Rozpracované projekty

Oprava kapličky

Momentálně probíhá oprava kapličky, kterou zajišťuje stavební firma OK Lipůvka. Oprava je v rozsahu: sanace vnitřních omítek speciální maltou, venkovní silikátová omítka, přetření všech dřevěných prvků, nové oplechování oken, oprava podezdívky.

Revitalizace Masarykova sadu a lomu