Tradiční hody

Dali jsme si termín, kdy rozhodneme o tom, zda se hody vůbec uskuteční a případně v jakém režimu.
Tento termín je 30.6.2020, později už rozhodnout nepůjde.
Nyní je povoleno a prezentováno, že lze umožnit vstup 2 500 lidí na hromadné akce, ale toto je podmiňováno zachování oddělených skupin po maximálně 500 lidech a dodržováním dalších přísných hygienických opatření a podmínek.
Účastníci akcí se ale nesmějí pohybovat mezi sektory a musí dodržovat odstup nejméně 1,5 metru od lidí, kteří nejsou z jejich domácnosti.
Abychom, pokud nám to podmínky dovolí, byli připraveni, tak v tuto chvíli probíhají přípravy, jak v minulosti.