Novinky

Prázdninový provoz knihovny

Obecní knihovna Svinošice přeje všem svým čtenářům

 a uživatelům krásnou letní dovolenou a prázdniny,

hodně nových zážitků a pohody.

Knihovna bude v měsíci srpnu z důvodu čerpání dovolené UZAVŘENA.

Otevřena bude opět od 4. září 2019.

Ekodvůr Lipůvka

Jak jste byli informováni, od 1.7.2019 bude zaveden nový systém evidence odpadů uloženého do ekodvoru Lipůvka. Od tohoto data budou občané Svinošic povinni při uložení jakéhokoliv odpadu doložit trvalý pobyt v obci Svinošice. Obsluha ekodvoru bez doložení totožnosti nebude přijímat jakýkoliv odpad.
Po doložení totožnosti obsluha ekodvoru načte čárový kód, a tento odpad přijme.
Na základě této evidence bude obec Lipůvka následně ke konci roku účtovat obci Svinošice náklady za odpad, který její občané uložili do sběrného dvoru.