Aktuality

Výsledky turnaje v Petanque

30.8. a 31.8. se uskutečnily tradiční turnaje v petanque Svinošické kuličky a Svinošické koule.

Výsledky Svinošické kuličky

  1. Tomáš Buňka
  2. Viola Ševečková
  3. Daniel Dvořák

Celkem se zúčastnilo 21 dětí ve věku do 18 let.

Výsledky Svinošické koule

  1. Slováci
  2. Maxx team
  3. Lucie

Celkem se zúčastnilo 27 párů.

Fotografie si můžete prohlédnout v galerii

Ekodvůr Lipůvka

Jak jste byli informováni, od 1.7.2019 bude zaveden nový systém evidence odpadů uloženého do ekodvoru Lipůvka. Od tohoto data budou občané Svinošic povinni při uložení jakéhokoliv odpadu doložit trvalý pobyt v obci Svinošice. Obsluha ekodvoru bez doložení totožnosti nebude přijímat jakýkoliv odpad.
Po doložení totožnosti obsluha ekodvoru načte čárový kód, a tento odpad přijme.
Na základě této evidence bude obec Lipůvka následně ke konci roku účtovat obci Svinošice náklady za odpad, který její občané uložili do sběrného dvoru.