Aktuality

Změna termínu vývozu odpadu

Svozová společnost oznamuje změnu svozového termínu komunálního odpadu v době vánočních svátku a to takto: Svoz z úterý 24.12.2019 bude proveden v novém termínu a to v sobotu 21.12.2019.

Ekodvůr Lipůvka

Jak jste byli informováni, od 1.7.2019 bude zaveden nový systém evidence odpadů uloženého do ekodvoru Lipůvka. Od tohoto data budou občané Svinošic povinni při uložení jakéhokoliv odpadu doložit trvalý pobyt v obci Svinošice. Obsluha ekodvoru bez doložení totožnosti nebude přijímat jakýkoliv odpad.
Po doložení totožnosti obsluha ekodvoru načte čárový kód, a tento odpad přijme.
Na základě této evidence bude obec Lipůvka následně ke konci roku účtovat obci Svinošice náklady za odpad, který její občané uložili do sběrného dvoru.