Odkanalizování obce Svinošice, napojení na čistírnu odpadních vod

Seznámení občanů s „Investičním záměrem odkanalizování obcí Lipůvka, Svinošice, Lažany, Milonice, Závist a Újezd u Černé Hory“ se uskuteční ve čtvrtek 13. února od 18 hodin v sále kulturního domu Svinošice.
Seznámení proběhne za účasti projektanta a zástupců VAS a VAK Boskovice.