🍪 Změnit souhlas

Výstavba splaškové kanalizace

Budování splaškové kanalizace začalo předáním staveniště v pondělí 24.4.2023.

Samotná realizace je řešena v několika fázích a v první fázi je rozdělena do dvou etap:
Etapa I od začátku do 17.6.2023
Budou uzavřeny tyto místní komunikace
246/1, 233/2 – náves, kolem hotelu 
359/1  – za zahradami
121/1, 105/1 a 499 komunikace od návsi směrem pod most, za mostem

Etapa II od 18.6.2023 do 18.9.2023
Budou uzavřeny tyto místní komunikace
246/1, 233/2 – náves, kolem hotelu 
246/1, 263, 310/1 – místní část Vyhnálov směrem na kopec
121/1, 105/1 a 499 komunikace od návsi směrem pod most, za mostem

Další fáze bude v době prázdnin, úsek od Lipůvky po náves a to z důvodu průjezdů školních autobusů obcí.
O přesném harmonogramu a dalších fázích budete průběžně a včas informováni.
Stavební firma musí zajistit přístup k nemovitostem dotčených uzavírkou a vždy zajistit průjezd složkám IZS.

Samozřejmě se může vyskytnout nějaký nepředpokládaný problém. O něm budete aktuálně informováni jak na webu obce, tak emaily a místním rozhlasem.