🍪 Změnit souhlas

Výstavba splaškové kanalizace

Aktuální rozsah prací na kanalizaci k 3.11.2023

Pracuje se a do dokončení úseků bude pracovat v těchto lokalitách:

1. budování páteřní kanalizace a čerpací stanice ČS 2 na Kopci.
2. odbočky s přípojnými šachtami a to:
– od domu 33 paní Bártová směrem na náves kolem hotelu
– za mostem a za pomníkem č.p 5 a 116
– od čalounictví pana Valy směrem k Lipůvce.
Tyto úseky bude omezeně průjezdný v době výstavby

Etapa III 2. část od 1.9.2023 do 31.12.2023
Budou uzavřeny tyto místní komunikace
195/1 – od Obecního úřadu směrem k Lipůvce po konec obce  – spojnice MK a II/379
360/1 – od Obecního úřadu směrem na náves
121/1 – od návsi směrem ke křižovatce II/379
360/1 – od návsi směrem k Šebrovu
Rozsah uzavírky: úplná uzavírka s možným vjezdem pro rezidenty a s povolením stavby.
Autobusová dopravaautobusy nebudou projíždět obcí, ale pouze po silnici II/379
U autobusových zastávek na silnici II/379 bude dopravním značením snížena rychlost na 50 km:
Obec zajistí řádně proškoleného pracovníka pouze pro dozor bez dalších pravomocí, při přecházení dětí z tzv. školních autobusů a to v těchto časech příjezdu autobusů ze směru od Lipůvky:
12,46 – 13,51 – 14,21 – 14,51 a 15,16 hodin dle jízdního řádu linky 152

Zastávka „Svinošice, náves“ – bude v době uzavírky neobsluhovaná
Zastávky u silnice II/379 „Svinošice směr Kuřim a Svinošice směr Blansko“ – beze změny