Pořízení odpadních nádob

Obec Svinošice se připojila k žádosti na získání finančních prostředků na pořízení 240 l plastových nádob pro domácnosti na papír a plast. Na daný záměr bude možné získat dotaci 85 % skrze Operační program životní prostředí. Spoluúčast 15 % hradí obec ze svého rozpočtu. S případnými zájemci obec podepíše smlouvu o zápůjčce, po pěti letech přechází nádoba do majetku domácnosti. Předpokládané dodání nádob je plánováno na podzim 2020.
Tímto řešením bychom chtěli ještě více separovat odpady a snižovat množství netříděného odpadu.
V současné době je volných několik desítek sběrných nádob, které bychom chtěli ještě nabídnout občanům.
V případě, že jste zatím nevyplnili dotazník a máte o tyto sběrné nádoby zájem, vyplňte dotazník viz níže a doručte na Obecní úřad Svinošice nebo naskenujte a zašlete na email starosta@svinosice.cz