🍪 Změnit souhlas

Uzavírky komunikací v okolí

začíná doba prací na komunikacích a nás se dotknou tyto uzavírky:
1. uzavírka silnice II/379 v Nuzířově od 4.7.2022 – výstavba kanalizace
2. uzavírka místní komunikace Lipůvka u školy od 25.7. do 31.8.2022 – úprava předprostoru ZŠ Lipůvka
3. Kuřim rekonstrukce vozovky a uličního prostoru v ulicích Legionářská, nám. Osvobození a Blanenská – část 2
Rekonstrukce vozovky a uličního prostoru v ulicích Legionářská, nám. Osvobození a Blanenská – část 2 – Město Kuřim (kurim.cz)