🍪 Změnit souhlas

Autor: Josef Hemzal

Zrušení úředních hodin

Z důvodu provádění kontroly z JmK budou v pondělí 5.12.2022 zrušeny úřední hodiny.
Také nebudou vydávány odpadové nádoby.

Místní energetická koncepce

Obec Svinošice pomocí dotace zpracovává „Místní energetickou koncepci“ (MEK). 
MEK zpracovává na základě smlouvy společnost ASITIS s.r.o.

Místní energetické koncepce (MEK), zahrnuje mj. přehled všech zdrojů energie v příslušné lokalitě (jak síťových zdrojů energie, tak všech místních zdrojů energie), přehled všech způsobů spotřebovávané energie v lokalitě obce, bilanci kapacitního potenciálu energie, která je k dispozici a objemu energie, která je v dané lokalitě obce spotřebovávána.
V návaznosti na to se navrhne místní energetická koncepce možnosti řešení u všech typů dodávek energie vůči všem druhům a objemům spotřebovávané energie, které vyústí v optimální komplexní řešení energetiky obce a ve zpracování Energetického akčního plánu.
Na základě místní energetické koncepce bude možné efektivně plánovat a rozvíjet energetické hospodářství obce směrem k dalšímu zvyšování energetických úspor, energetické účinnosti, a rozvoj energetické soběstačnosti v oblasti aplikace obnovitelných zdrojů energie (OZE) v souladu se státní energetickou a klimatickou politikou (Státní energetická koncepce ČR, Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR). 
Z výše uvedeného Vás chci požádat o vyplnění dotazníku, který naleznete na tomto odkazu: https://forms.office.com/r/mdmQWWPZQM,
Bez Vaší pomoci při získání informací bude problematické zpracování této „Místní energetické koncepce“ 
Myslím, že v této době, kdy se neustále zvyšují ceny za energie je potřeba hledat možné cesty ke snížení nákladů na energie.

Charitní poradna pomáhá lidem řešit rostoucí ceny energií

Také na Blanensku přibývá lidí, kteří se kvůli rostoucím cenám energií dostávají na hranici existenčního minima. Často k tomu řeší spory s dodavateli nebo zprostředkovateli energií. Charitní poradna Oblastní charity Blansko těmto lidem zdarma nabízí pomoc.
„Pracovnice poradny například radí lidem, kteří nesouhlasí s navýšenými zálohami za energie. Společně řešíme, zda je možné bránit se proti tomuto navýšení a jaké kroky můžou podniknout k jejich snížení,“ přibližuje vedoucí poradny Kateřina Korbelová.
Lidé se v poradně dozví, za jakých podmínek lze přejít k jiným dodavatelům, o jaké sociální dávky si mohou žádat nebo jak se bránit proti navýšení energií. „Klientům také pomáháme například s vyplněním potřebných formulářů pro získání sociálních dávek, sepsání případné výpovědi dodavateli či zprostředkovateli, s žádostí na Energetický regulační úřad,“ doplňuje vedoucí poradny.
Vedle pomoci s energiemi Charitní poradna dále pomáhá lidem při řešení dluhů, v pracovně-právních vztazích, rodinných a občanských vztazích, při jednání s úřady, v ochraně spotřebitele, při podání žádostí o sociální dávky apod. 
Na Charitní poradnu se mohou lidé obracet od pondělí do pátku na telefonním čísle 516 411 583.

Pomoc Ukrajině

Informace k možnostem pomoci Ukrajině.

nebo Diecézní charitu Brno která se připojila ke sbírce Charity Česká republika, více na  https://www.charita.cz/podporte-nas/darujte/v-zahranici/charita-pro-ukrajinu/, kde je možné zaslat finanční podporu. Tato pomoc se jeví aktuálně jako nejefektivnější – z prostředků je možné zakoupit, co je konkrétně zapotřebí.

Na Linku pomoci Blansko se mohou obracet lidé s přímou nabídkou pomoci, např. možnosti ubytování, telefonní čísla 516 410 668 nebo 737 234 078 . jsou k dispozici nepřetržitě. Správa uprchlických zařízení nabízí svoje ubytovací kapacity a shromažďuje informace o možnostech ubytování pro větší skupiny osob. Informace k možnostem ubytovávání jsou na stránkách MVČR https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx

Charita ČR zřídila infolinku pro ukrajinsky mluvící https://www.charita.cz/jak-pomahame/doma/integrace-cizincu/infolinka-v-ukrajinstine/.

Pytle se směsným komunálním odpadem

Svozová společnost SUEZ oznamuje, nejpozději od 1.8.2021 nebudou z důvodu zajištění bezpečnosti osádky svozových vozů brát pytle, které jsou umístěné u nádob. Je nutné, aby jste využívali pouze standardizované nádoby na odpad, které máte opatřené čipem.
Minulý týden došlo k tomu, že jeden člen osádky byl obsahem odpadu v pytlech zraněn.
Pytlový svoz plastů a papírů od domu není tímto nařízením omezen a bude dále pokračovat.